Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 11 november 2014

Kabinet lijkt stap te nemen in de richting van duurzame palmolie en soja

Woensdag 5 november jl. stuurden staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer. Daarin geven ze een reactie op het ‘Advies Verduurzaming Voedselsector’ dat in opdracht van het Kabinet is opgesteld door de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa – kortweg de Commissie Corbey. Paul Wolvekamp van Both ENDS maakt deel uit van deze Commissie en geeft zijn reactie op de brief.

Waar moest de Commissie advies over geven?

“Het kabinet had aan de Commissie gevraagd te bekijken hoe we als Nederland de voedselsector zo duurzaam mogelijk te kunnen maken, en daarover advies uit te brengen. Niet alleen in Nederland zelf, maar ook in landen waar we onze grondstoffen of andere voedselproducten vandaan halen. De Commissie heeft onder andere deelstudies laten doen door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) en de Universiteit van Wageningen, en zelf en analyse uitgevoerd en een aantal aanbevelingen geformuleerd. Die hebben we enige tijd geleden in een rapport aan het Kabinet gepresenteerd. De brief van Dijksma en Mansveld is een mede een reactie hierop. In december volgt een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer, waarin de brief besproken wordt.”

 

Wat stond er in de brief?

“Het kabinet neemt een aantal concrete aanbevelingen over; die zullen waarschijnlijk straks terug te zien zijn in het kabinetsbeleid. Zo vindt het kabinet ons voorstel om te leren van de al bestaande duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen, interessant. En ook het belang van transparantie in de voedselketen waar de Commissie zich sterk voor maakt – dus waar komt wat vandaan, hoe wordt het geproduceerd, met welke gevolgen en wie is verantwoordelijk – wordt onderschreven door het Kabinet. Het kabinet zegt daarbij, zoals de Commissie adviseert, aan te zullen sluiten op initiatieven die bedrijven al hebben ontwikkeld om de voedselketen transparanter te maken. En  ‘last but not least’ vind ik het ook een goed teken dat de overheid ook het advies om consumptiepatronen te verduurzamen, gaat opvolgen."

 

Stelde de brief ook teleur?

“De Nederlandse agro- en levensmiddelenindustrieën hebben en aantal jaar geleden toegezegd na 2015 alleen nog maar gecertificeerde soja en palmolie te zullen gebruiken. Dat is een moeizaam proces dat door de industrieën zelf in de gaten wordt gehouden. Uiteindelijk wordt de voortgang weliswaar door het CBS gevalideerd, maar verder leunt het kabinet vooral achterover en wordt het aan de markt en NGO’s overgelaten. Aan de productie van soja en palmolie kleven enorm veel sociale en milieuproblemen en Nederland is grootverbruiker. Onze regering zou meer kunnen en moeten doen om het gebruik van gecertificeerde soja te stimuleren – bijvoorbeeld via fiscale maatregelen – en duidelijke regels op te stellen over waar de productie van deze grondstoffen aan moet voldoen. Ook het bedrijfsleven geeft aan dat het zou helpen als voorlopers op het terrein van duurzaamheid werden beloond en ‘free riders’’ juist ontmoedigd."


En hoe nu verder?
“Natuurlijk hoop ik dat het kabinet binnen de resterende regeerperiode de aanbevelingen niet alleen overneemt in beleid, maar dat beleid ook daadwerkelijk uitvoert. Dan zullen we vrij snel de doorwerking ervan gaan zien in Nederlandse investeringen, handel en diplomatie. Nederland heeft echt een rol als voorloper te vervullen, ook binnen de EU. Als Nederland, als een van ’s werelds grootste voedselexporteurs, regels gaat opstellen voor de verduurzaming van mondiale voedselproductie, dan stimuleert dit andere EU-landen om te volgen. Eén van de in het verleden vaak gehoorde argumenten van de Nederlandse overheid om zich niet te wagen aan strenge duurzaamheidseisen, is dat deze in strijd zouden zijn met de regels van de WTO. De Commissie Corbey denkt dat deze barrière weg genomen kan worden en daar gaan we door experts verder onderzoek naar laten doen.”

 

 

Op 30 oktober jl. organiseerde de Ecosystem Alliance in Den Haag een seminar over soja en palmolie. Daar kwamen Nederlandse bedrijven, Nederlandse overheid en  Nederlandse en Zuidelijke NGO’s aan het woord over de vraag hoe Nederland kan bijdragen aan de verduurzaming van de productie van soja en palmolie. De gezamenlijke NGO's presenteerden een 'Call for Action', waarin de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven worden opgeroepen actie te ondernemen. Er werd ook een video geproduceerd waarin de impacts van grootschalige soja- en palmolieproductie en mogelijke oplossingen worden uitgelegd en laten zien door lokale experts.

 

 

Voor meer informatie:

De brief van het kaboinet aan de Tweede Kamer

De sojabarometer 2014

Vooraankondiging seminar 30 oktober

 

 

Lees meer over dit onderwerp