Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Blog / 14 oktober 2015

Het werk kan beginnen: UNCCD-COP dag nummer twee

Het werk kan beginnen: UNCCD-COP dag nummer twee


Het kleine broertje van de Klimaatconventie 

Ik ben op de twaalfde ‘Conference of the Parties’ (COP12) van de United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), die deze keer in Ankara, Turkije wordt gehouden. Deze conventie vloeide voort uit de Rio Conventies van 1992. De UNCCD - het kleine broertje van de klimaatconventie en de biodiversiteitsconventie van de VN - richt zich specifiek op verwoestijning en landdegradatie. Samen met zeven organisaties uit ons Drynet-netwerk ga ik mij deze dagen inzetten om de rechten van jongeren, vrouwen en kleine boeren en boerinnen op de agenda te zetten en duurzame landrestauratie-technieken een prominente plek te geven in de beslissingen van de UNCCD COP12.

 

Het echte werk

Na de ‘official statements’ tijdens de eerste dag, zal het echte werk beginnen op dag twee, zo is mij beloofd. Een belangrijk punt dat vandaag op de agenda staat is het ‘Land Degradation Neutrality-concept’. Dat houdt in dat de hoeveelheid hulpbronnen en de kwaliteit van de bodem stabiel moet blijven of moet toenemen om de ecosystemen te ondersteunen en voedselzekerheid te vergroten. Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan, dus laten de aanwezige NGO’s, waaronder Both ENDS, in een gezamenlijke NGO-verklaring weten dat het concept volgens ons veel duidelijker afgebakend moet worden.

 

Landjepik voor landherstel?

Want wat betekent deze ‘neutraliteit in landdegradatie’ in de praktijk? In de huidige vorm zou het gemakkelijk gebruikt kunnen worden als vrijbrief om ongehinderd land te ontginnen en te degraderen in het ene gebied, zolang het maar wordt gecompenseerd door landherstel in een ander gebied. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, want dat gaat alsnog ten koste van waardevolle biodiversiteit. Bovendien mogen de activiteiten om die ‘neutraliteit’ te bereiken, niet tot gevolg hebben dat land van lokale mensen wordt afgepakt. Het mag geen deuren openen voor overheden en bedrijven om land te gebruiken voor hersteldoeleinden, zonder de inbreng en de instemming van de mensen die er wonen. Gebieden waarin van oudsher mensen wonen, kunnen natuurlijk niet zomaar tot ‘natuurgebied’ worden verklaard om zo de degradatie die ergens anders is veroorzaakt, te compenseren. Over deze kwesties is het concept nog onduidelijk. In de gezamenlijke NGO-verklaring zeggen we dan ook duidelijk dat het streven naar ‘neutraliteit in landdegradatie’ nooit ten koste mag gaan van geschreven of ongeschreven landgebruiksrechten.

 

UNCCD voor ál het land

Tot nu toe richt de UNCCD zich op landdegradatie in droge gebieden. In het licht van de Rio Conventies waarbij milieu en ontwikkeling voorop staan, én in het kader van de strijd tegen klimaatverandering is het heel belangrijk dat we ons niet beperken tot deze droge gebieden, maar dat we álle landdegradatie in de wereld tegengaan. Land is namelijk niet alleen noodzakelijk voor het produceren van voedsel en dus voedselzekerheid, maar duurzaam landgebruik is ook essentieel voor de biodiversiteit en klimaat. Tijdens dag twee van de UNCCD COP12 wordt duidelijk dat dit onderwerp - ervoor zorgen dat onder de paraplu van de UNCCD niet alleen landdegradatie in droge gebieden, maar in álle gebieden wordt tegengegaan - een punt is waar nog stevige discussies over zullen worden gevoerd de komende dagen. De Europese Unie, Afrikaanse Unie en vele andere landen zijn vóór, maar niet iedereen zal hier blij van worden. Brazilië bijvoorbeeld zal er een hele kluif aan hebben, aangezien hun regenwoud dan ook wordt meegenomen in de UNCCD…

De komende dagen zal ik mij verder bewegen in de bedrijvigheid tijdens de UNCCD COP12. Niet alleen ‘neutraliteit in landdegradatie’ staat op het programma, er zullen nog vele andere belangrijke thema’s de revue passeren waar ik samen met de andere aanwezige NGOs aan zal werken. To be continued…

Lees meer over dit onderwerp