Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 21 oktober 2015

Financieren landherstel met respect voor lokale landrechten

Een week geleden barstte in Ankara, Turkije, de twaalfde ‘Conference of the Parties’ (COP12) van de United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) los. Deze conventie vloeide voort uit de Rio Conventies van 1992 en richt zich specifiek op verwoestijning en landdegradatie. Karin van Boxtel van Both ENDS is erbij, en lanceert vandaag samen met een aantal andere aanwezige organisaties een document met aanbevelingen voor beleidmakers over de financiering van het zogenaamde ‘Land Degradation Neutrality’ – concept, één van de onderwerpen die tijdens de conventie veel discussie opleveren. Wat is het en waarom is het zo belangrijk?

 

Wat is ‘Land Degradation Neutrality’?

“In het kort houdt het concept in dat de hoeveelheid hulpbronnen en de kwaliteit van de bodem stabiel moet blijven of zelfs moet toenemen, om wereldwijd ecosystemen te ondersteunen en voedselzekerheid te vergroten. Hiervoor moet geld beschikbaar komen. Daarvoor wordt het zogenaamde ‘LDN-fonds’ opgericht vanuit de UNCCD. Het bestaat grotendeels uit private middelen en stimuleert commerciële investeringen in landrestauratie. Op zich lijkt het een goed idee, maar er valt behoorlijk op af te dingen!”

 

Waarom is er kritiek op de huidige voorstellen voor het financieren van LDN?

“Volgens ons, dus de NGO’s die zich achter het document scharen, zijn de huidige plannen om ‘Land Degradation Neutrality’ te financieren veel te veel gericht op landherstel, zonder te kijken naar het belang van duurzaam landbeheer op de lange termijn. Bovendien moet een financieringssysteem voor ‘Land Degradation Neutrality’ rekening te houden met plaatselijke bewoners – dus de ménsen in dit verhaal. Een bedrijf zou nu bij wijze van spreken mensen van hun grond kunnen jagen om er het land te herstellen en er een hek omheen te plaatsen, om op die manier activiteiten die in een heel ander gebied landdegradatie en erosie hebben veroorzaakt, te compenseren. Dat kan niet de bedoeling zijn! Daarom hebben we aanbevelingen gedaan over hoe het wat ons betreft beter kan.”

 

Hoe kan het beter?

“Eén van de belangrijkste aanbevelingen is dat de financiering van dit mechanisme echt een publieke aangelegenheid moet blijven. Het is de verantwoordelijkheid van overheden en publieke organisaties, want het dient het publieke belang. Investeerders moeten het belang van de mens en ecosystemen voorop stellen, maar commerciële belangen maken dat moeilijk. Alleen dan kan het mechanisme onafhankelijk, transparant en duurzaam opereren en garanderen dat lokale landgebruiksrechten zullen worden gerespecteerd.”

 

Wie hopen jullie met het document dat jullie hebben geschreven te bereiken?
“We hopen van harte dat het UNCCD Secretariaat en degenen die het LDN Fonds opzetten, onze aanbevelingen voor het financieren van LDN gaan gebruiken. We hopen dus dat de plannen worden aangepast en dat de maatschappelijke organisaties die door de UNCCD zijn geaccrediteerd, veel beter worden betrokken in het verdere proces van het LDN Fonds en de financiering van LDN in het algemeen.

 

Voor meer info zie:

Position paper

Blog Karin van Boxtel

 

Lees meer over dit onderwerp