Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Daniëlle Hirsch

Directeur (sabbatical)

Milieueconomie • internationale economische betrekkingen • waterbeheer

Mijn missie is te laten zien dat we als Nederland veel invloed hebben op de wereld, en zeker ook op de kwaliteit van leven in ontwikkelingslanden. Als mondiale speler kunnen en moeten we een veel grotere bijdrage leveren aan duurzame en rechtvaardige ontwikkeling, door samen met mensen, steden en gemeenten, en lokale bedrijven activiteiten te ontwikkelen die goed zijn voor mens, milieu en economie.

Op dit moment behoort Nederland tot de grootste vervuilers wereldwijd. In plaats van onze eigen CO2-uitstoot aan te pakken, worden we rijk van olie, kolen en gas, en kiezen voor 'alternatieve brandstoffen' zoals palmolie, die grote negatieve impact hebben op grote gebieden in Azië, Afrika en Latijns Amerika en leiden tot de schending van landrechten. Tegelijkertijd laten we ontzettend veel kansen liggen om een positieve draai te geven aan onze eigen economie en ons financiële systeem.

Ik wil een bijdrage leveren aan het vinden van een vorm van ontwikkeling waarvan niet alleen Nederland profiteert, die de grenzen van de natuur respecteert, en ook voor anderen een beter bestaan oplevert.

  

Over Danielle Hirsch

Tijdens en na de afronding van haar studie Economie werkte Danielle ruim drie jaar in Mexico, Paraguay en Kenya. Ze begon in 1995 te werken als internationaal consultant en werd tegelijkertijd vrijwilliger bij Both ENDS, om in 2003 beleidsmedewerker te worden op het gebied van waterbeheer. Sinds 2008 is Danielle directeur van de organisatie. In de loop der jaren heeft Daniëlle zich inhoudelijk met vele projecten bezig gehouden, voornamelijk op het gebied van internationale financieringsstromen, water en klimaat.

Sinds 2008 is Daniëlle 'fellow' van de Donella Meadows Leadership Fellows Program. Zij is bovendien lid van het bestuur van het Netherlands Water Partnership.

Danielle_landscape_kleur_klein_2.jpg
Daniëlle Hirsch