Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Klimaatbeleid

De gevolgen van klimaatverandering zijn overal zichtbaar en voelbaar, maar hebben in sommige gebieden in de wereld veel meer impact dan in andere. Daarbij zijn sommige groepen mensen veel kwetsbaarder voor bijvoorbeeld droogte en overstromingen dan andere. Terwijl zij het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering hebben zij ook veel minder middelen om zich te wapenen tegen de gevolgen ervan.

Nationaal en internationaal klimaatbeleid moet er daarom op gericht zijn om verdere klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie), en om iedereen op de wereld, juist de allerarmsten en kwetsbare groepen, in staat te stellen om zich te beschermen en aan te passen aan de gevolgen (adaptatie).

Het klimaatakkoord van Parijs stelt dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot maximaal 2 - liefst 1,5 - graden Celsius. Om dat doel te bereiken moet op grote schaal en op korte termijn worden overgegaan op hernieuwbare energie en moeten fossiele brandstoffen die nu nog in de grond zitten, daar voor het overgrote deel blijven. Publieke ondersteuning voor de fossiele-brandstoffensector via bijvoorbeeld exportkredietverzekeringen, investeringen van pensioenfondsen en allerhande subsidies, is niet in lijn met het Parijsakkoord en zou wat Both ENDS betreft snel moeten worden afgebouwd. Both ENDS pleit er daarom bij nationale en internationale overheden, financiële instellingen en pensioenfondsen voor dat het klimaatakkoord van Parijs leidend wordt in hun beleid.

Tegelijkertijd ondersteunt Both ENDS lokale organisaties en (vrouwen)groepen in het 'mondiale Zuiden' in hun strijd tegen klimaatverandering. We richten ons in het bijzonder op lokale organisaties die gemeenschappen helpen in gebieden waar de gevolgen van klimaatverandering al duidelijk merkbaar zijn. Overal in de wereld werken deze lokale maatschappelijke organisaties, maar ook lokale overheden, kennisinstituten en bedrijven aan aanpassingsmethoden en -benaderingen die lokaal het beste werken, zoals kleinschalige irrigatie, restauratie, erosiepreventie of het overstappen op (inheemse) gewassen die beter tegen droogte bestand zijn. Both ENDS is overtuigd van het belang van lokale kennis en adaptatiestrategieën  als basis voor klimaatbeleid en promoot dit bij nationale en internationale beleidmakers, financiële instituties en donoren. Ook faciliteren wij het delen van kennis en informatie tussen organisaties in ons wereldwijde netwerk.

Daarnaast pleiten we er al sinds de oprichting van het Groene Klimaatfonds, in 2012, voor dat het geld uit dit fonds terechtkomt bij diegenen voor wie het bedoeld is: zij die het zwaarst getroffen worden door klimaatverandering en zich hier actief tegen wapenen - onder andere door hun natuurlijke leefomgeving te beschermen – waarbij vrouwen vaak voorop lopen. Het Groene Klimaatfonds zou in plaats van voor grote instituties en (klimaat)projectontwikkelaars, toegankelijk moeten zijn voor lokale organisaties. Small grants fondsen kunnen hier een belangrijke rol in spelen via hun brugfunctie tussen het grote geld op internationaal niveau en de lokale realiteit. Both ENDS monitort de beslissingen van het Groene Klimaatfonds actief, ondersteunt de participatie van milieu- en vrouwengroepen in de besluitvorming op internationaal en nationaal niveau en helpt kennis over het Green Climate Fund breed te verspreiden.

Ons werk op het gebied van Klimaatbeleid

 • 1Women_s_protest.jpg
  Dossier

  Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA)

  GAGGA bundelt de krachten van de vrouwenrechten- en milieubewegingen om een wereld te realiseren waarin vrouwen toegang hebben tot hun rechten op water, voedselveiligheid en een schone, gezonde en veilige omgeving.
 • 11barroBlancoMooi.JPG
  Dossier

  Fair Green and Global Alliance (FGG)

  Samen met maatschappelijke organisaties van over de hele wereld werkt de FGG Alliantie aan sociaal rechtvaardige, inclusieve en ecologisch duurzame samenlevingen in Nederland en het Zuiden.
 • Foto_vrouwen_Bangladesh.JPG
  Dossier

  Nederland en de SDG’s: Een betere wereld begint bij jezelf

  In 2015 committeerden de lidstaten van de VN zich aan de vooruitstrevende Sustainable Development Goals (SDG's). In tegenstelling tot de voorgangers van deze doelen – de Millenniumdoelen - erkennen de SDG's het belang van gelijkheid binnen én tussen landen, van besluitvormingsprocessen waarin alle mensen erkend en gehoord worden, en van voor iedereen toegankelijke, onafhankelijk functionerende rechtssystemen.
 • 114_coal_plant_South_Africa_2016.jpg
  Dossier

  De verduurzaming van pensioenfondsen

  Pensioenfondsen hebben door hun gigantische vermogens veel invloed. Both ENDS wil daarom dat pensioenfondsen zoals ABP hun investeringen terugtrekken uit de fossiele industrie, en in plaats daarvan duurzaam gaan beleggen.
 • Tomatoes_from_the_regreened_sahel_Burkina_Faso_2018.jpg
  Dossier

  Communities Regreen the Sahel

  In verschillende landen in de Sahel heeft de lokale bevolking uitgestrekte stukken land hersteld door dat wat spontaan uit de grond komt te verzorgen, en jonge gewassen en bomen te beschermen tegen vee en andere gevaren.
 • IMG_6564.JPG
  Dossier

  Green Climate Fund: oproep tot lokale toegang tot klimaatgeld

  Lokale organisaties en groepen moeten toegang krijgen tot klimaatfinanciering uit het Green Climate Fund. Zij weten precies wat er in hun lokale context speelt en nodig is voor klimaatadaptatie.
 • Picking_tea_from_analog_forest_1_Sri_Lanka.jpg
  Dossier

  Rich Forests

  Rich Forests promoot een duurzaam en toekomstbestendig productiesysteem en ondersteunt daartoe onder andere het omvormen van gedegradeerd land tot voedselbossen. Daarmee voorzien mensen in hun levensonderhoud, vergroten ze hun inkomsten en herstellen ze tegelijkertijd bodem en biodiversiteit. 
 • 1polluting_industries_in_Port_Suape.JPG
  Dossier

  Paris Proof Export Support

  Bijna tweederde van de exportkredietverzekeringen die Atradius DSB in de periode 2012 tot 2018 verleende, ging naar de fossiele-energiesector. Dat staat haaks op de klimaatafspraken van Parijs die Nederland heeft ondertekend.
 • women_wash_dishes_in_the_river_near_Cotonou_Benin.JPG
  Transformative Practice

  De Negotiated Approach: inclusief en duurzaam watermanagement

  De Negotiated Approach werkt van onderaf. Deze aanpak geeft gemeenschappen een stem bij het beheer van rivieren, waarborgt eerlijk en duurzaam gebruik van het water en voorkomt aantasting van kwetsbare ecosystemen.
 • Ontbossing_Amazonewoud_Brazili_2.jpg
  Dossier

  All Eyes on the Amazon

  Het amazoneregenwoud is met een oppervlakte van 5.5 miljoen km² het grootste regenwoud ter wereld. In de laatste decennia is daarvan al minstens 12% verloren gegaan, en de ontbossing gaat nog altijd in rap tempo door. Illegale houtkap, landroof en intimidatie ten behoeve van landbouw, veeteelt en mijnbouw zijn aan de orde van de dag, en straffeloosheid regeert. Recente ontwikkelingen, zoals de verkiezing van de nieuwe regering-Bolsonaro in Brazilië, maken de toekomst van de het Amazonegebied en de mensen die er wonen nog onzekerder dan deze al was.
1 2