Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Wat doet Both ENDS?

Both ENDS werkt aan een eerlijke, duurzame wereld waarin iedereen een stem heeft. Ons werk beslaat een aantal overkoepelende thema's en omvat een groot aantal langlopende dossiers. Daarnaast promoot Both ENDS een aantal alternatieven  die bijdragen aan een eerlijk en duurzaam gebruik en beheer van land en water, aan lokale oplossingen voor klimaatadaptatie en aan inspraak voor iedereen, inclusief vrouwen.

Thema's

 • Gebruik en beheer van land en water
 • Handel en investeringen
 • Klimaatbeleid
 • Mensenrechten en gender
 • Publiek geld voor ontwikkeling

Onze alternatieven

 • Irula_community_women_collect_and_process_coffee_fr.jpg
  Transformative Practice

  Niet-houten bosproducten (NTFPs)

  Ongeveer één op de zes mensen, met name vrouwen, is direct afhankelijk van bossen voor hun levens en levensonderhoud, en dan vooral met betrekking tot voedsel. Dit laat zien hoe belangrijk bossen en niet-houten bosproducten (Non-Timber Forest Products / NTFP's) zijn voor de veerkracht van gemeenschappen. Deze producten zijn voor hen een bron van voedsel, water en inkomsten, maar hebben ook een culturele en spirituele betekenis.
 • 2Luz_Marina_Valle_with_products_from_her_Analog_For.jpeg
  Transformative Practice

  Analog Forestry

  Analog forestry is een vernieuwende aanpak voor het ecologisch herstel van gedegradeerd land. Natuurlijke bossen worden gebruikt als voorbeeld voor ecologisch duurzame landschappen, die bijdragen aan de maatschappelijke en economische behoeftes van lokale gemeenschappen.
 • 1Regreening_Niger_kl.jpg
  Transformative Practice

  Farmer Managed Natural Regeneration

  In verschillende landen in de Sahel heeft de plaatselijke bevolking grote stukken gedegradeerd land hersteld door spontaan opkomende spruiten van bomen te verzorgen. Zij doen dit volgens een techniek die 'Farmer Managed Natural Regeneration' (FMNR) genoemd wordt, oftewel 'door boeren beheerde natuurlijk regeneratie'.
 • 21Foto_vrouwen_Bangladesh.JPG
  Transformative Practice

  Agro-ecologie

  Agro-ecologie is een verzamelnaam voor een set landbouwtechnieken, een wetenschapsgebied en een sociale beweging. Het doel van agro-ecologie is het transformeren van voedselsystemen ten behoeve van meer ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en weerbaarheid. Both ENDS en CSO-partners over heel de wereld ondersteunen boeren en veehouders die agro-ecologie toepassen, zowel bij de uitvoering ervan als bij het verkrijgen van politieke en financiële steun.
 • Sign_saying_Communcal_indigenous_Land_is_not_for_sa.JPG
  Transformative Practice

  Inclusief landbeheer

  Both ENDS werkt samen met partners wereldwijd aan inclusief landbeheer. We willen dat land op een eerlijke en inclusieve manier wordt beheerd en duurzaam wordt gebruikt, waarbij de rechten en belangen van lokale gemeenschappen centraal staan.
 • women_wash_dishes_in_the_river_near_Cotonou_Benin.JPG
  Transformative Practice

  De Negotiated Approach: inclusief en duurzaam watermanagement

  De Negotiated Approach werkt van onderaf. Deze aanpak geeft gemeenschappen een stem bij het beheer van rivieren, waarborgt eerlijk en duurzaam gebruik van het water en voorkomt aantasting van kwetsbare ecosystemen.

Uitgelichte dossiers

 • Transformative_Talks_-_1920x1080.png
  Dossier

  Transformative Talks met partners

  Bij Both ENDS willen we mensen verbinden voor verandering, connecting people for change. Samen met groepen voor milieurechtvaardigheid uit het Mondiale Zuiden werken we aan een duurzame, eerlijke en inclusieve wereld.
 • 1Case_3_-_Agroecology_workshop_by_Probioma_2.jpg
  Dossier

  Financiering van agro-ecologie

  Nog altijd gaat het grootste deel van de publieke klimaat-, landbouw- en ontwikkelingsbudgetten naar conventionele agro-industriële projecten, die medeveroorzakers zijn van de huidige klimaat-, voedsel- en biodiversiteitscrises. Both ENDS en partners pleiten voor een omslag naar agro-ecologische praktijken, die mens- en milieuvriendelijk zijn.
 • Uganda_offgrid_solar_Photo_by_Sam_Cossargilbert.jpg
  Dossier

  De toekomst van energie in Oeganda

  In Oeganda heeft het overgrote deel van de inwoners op het platteland geen toegang tot elektriciteit, ondanks de vele stuwdammen, buitenlandse investeringen en grote overheidsuitgaven in energie, en nieuwe plannen voor waterkracht-, olie- en gasprojecten. Samen met onze lokale partners streven wij naar een duurzame energiestrategie voor Oeganda waarbij de behoeften en wensen van lokale gemeenschappen centraal staan.
 • 123_Oct_2021-_Kathmandu_Nepal-A_woman_separates_rice.jpg
  Dossier

  Innovaties voor iedereen: een andere blik op intellectueel eigendom

  Het klinkt zo logisch: patenten en andere intellectuele eigendomsrechten beschermen investeringen in innovaties, waardoor er meer innovaties gedaan worden waarvan de hele wereld vervolgens kan profiteren. Zoals nieuwe medicijnen of droogte-resistente gewassen. Maar in de praktijk werken deze eigendomsrechten vaak averechts en belemmeren ze de toegang tot innovaties juist voor degenen die ze het hardst nodig hebben.
 • Vanilla_in_Forest_garden.JPG
  Dossier

  Inclusieve wegen naar duurzaam en gezond voedsel voor iedereen

  Overal ter wereld produceren kleinschalige boerinnen en boeren voedsel op een duurzame en inclusieve manier. Ze werken samen met de natuur en met elkaar, en voorzien hun gezinnen en gemeenschappen van voldoende en gezond voedsel. Deze manier van produceren staat echter overal onder druk door grootschalige landbouw en het wereldwijd dominante industriële voedselsysteem. Samen met onze partners
  probeert Both ENDS het tij te keren ten gunste van duurzame, lokale praktijken die meestal 'agro-ecologisch' of 'natuurinclusief' worden genoemd. Waarom onze
  focus daarop? Agro-ecologische praktijken zijn klimaatbestendig, inclusief en vergroten de mogelijkheden voor gemeenschappen overal ter wereld om duurzaam in hun voedsel te voorzien.
 • 1soja.jpeg
  Dossier

  Nederland, het buitenland en de verkiezingen

  Binnenkort zijn er verkiezingen in Nederland. De politieke partijen slijpen hun messen en hebben hun plannen inmiddels uiteengezet in lijvige partijprogramma's. Die gaan, niet verrassend, hoofdzakelijk over binnenlandse thema's. Het thema buitenland wordt vooral genoemd in het licht van kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en als bedreiging op het gebied van gezondheid, privacy en concurrentie waartegen wij ons juist zouden moeten beschermen. Maar als we in Nederland willen verduurzamen moeten we vooral ook naar onze voetafdruk over de grenzen kijken en erop inzetten die te verkleinen. Both ENDS kijkt in de weken tot de verkiezingen waar binnen de partijprogramma's de kansen liggen.
 
1 2 3 4 5 6