Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Onze alternatieven

Lokale gemeenschappen hebben door hun verbondenheid met hun leefomgeving vaak de beste ideeën voor het duurzaam gebruik en beheer van land, water en bos. Both ENDS is in de loop der jaren talloze goede voorbeelden tegengekomen en wil deze alternatieven graag verder verspreiden.

Alternatieven zijn lokale initiatieven waarbij natuurlijke hulpbronnen gebruikt worden met respect voor de natuur en mens, die zich in de praktijk al bewezen hebben en steun genieten van bewoners en onze partnerorganisaties. De alternatieven zijn hiermee een tegenwicht voor de heersende niet-duurzame praktijken en dragen bij aan de duurzame, eerlijke wereld die Both ENDS en onze partners voor ogen hebben.

Both ENDS werkt al jaren met haar partners aan het ondersteunen en uitbouwen van alternatieven. Niet alleen door financiering hiervoor te zoeken, maar ook door beleidsbeïnvloeding, capaciteitsversterking en het verzamelen van bewijs dat de alternatieven werken. Zo willen we de barrières slechten die opschaling en replicatie tegenhouden, ruimte creëren voor deze alternatieven en systeemverandering bewerkstelligen.

 • Alternatief

  Inclusief landbeheer

  Sign_saying_Communcal_indigenous_Land_is_not_for_sa.JPG
  Both ENDS werkt samen met partners wereldwijd aan inclusief landbeheer. We willen dat land op een eerlijke en inclusieve manier wordt beheerd en duurzaam wordt gebruikt, waarbij de rechten en belangen van lokale gemeenschappen centraal staan.
 • Alternatief

  Regreening

  Tomatoes_from_the_regreened_sahel_Burkina_Faso_2018.jpg
  In verschillende landen in de Sahel heeft de lokale bevolking uitgestrekte stukken land hersteld door dat wat spontaan uit de grond komt te verzorgen, en jonge gewassen en bomen te beschermen tegen vee en andere gevaren.
 • Alternatief

  Rich Forests

  Picking_tea_from_analog_forest_1_Sri_Lanka.jpg
  Rich Forests promoot een duurzaam en toekomstbestendig productiesysteem en ondersteunt daartoe onder andere het omvormen van gedegradeerd land tot voedselbossen. Daarmee voorzien mensen in hun levensonderhoud, vergroten ze hun inkomsten en herstellen ze tegelijkertijd bodem en biodiversiteit. 
 • Alternatief

  De Negotiated Approach: inclusief en duurzaam watermanagement

  women_wash_dishes_in_the_river_near_Cotonou_Benin.JPG
  De Negotiated Approach werkt van onderaf. Deze aanpak geeft gemeenschappen een stem bij het beheer van rivieren, waarborgt eerlijk en duurzaam gebruik van het water en voorkomt aantasting van kwetsbare ecosystemen.