Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Voor de pers / 4 november 2021

'Global Oil and Gas Exit List': de wereldwijde olie- en gassector in beeld

Amsterdam, 4 november 2021

Welke bedrijven investeren in olie- en gaswinning? Hoeveel kilometer pijpleiding hebben ze gepland? Hoeveel olie en gas produceren ze nu? Hoezeer is hun omzet afhankelijk van fossiel? Zijn ze van plan af te bouwen in lijn met de klimaatdoelen van Parijs? Deze en vele andere antwoorden zijn simpel te vinden in de vandaag verschenen Global Oil and Gas Exit List (GOGEL). De database, opgesteld door de Duitse organisatie Urgewald, is een welkome aanvulling op de al bestaande Global Coal Exit list, en geeft een uniek en compleet overzicht van (geplande) investeringen van bedrijven wereldwijd die gerelateerd zijn aan de olie- en gassector. In het praktisch volledige overzicht zijn ook staatsbedrijven en niet-beursgenoteerde bedrijven opgenomen.

"Dat zijn niet alleen olie- en gasbedrijven", zegt Nils Bartsch van Urgewald. "De lijst beslaat ook alle industrie en bedrijvigheid om de fossiele sector heen: van de aanleg van pijpleidingen en oliehavens tot de bouw van olie- en LNG-tankers. In de Global Oil and Gas Exit List is meer dan 90% van alle expansieplannen, grote infrastructurele projecten en langetermijninvesteringen in de fossiele sector in kaart gebracht."

Nuttig voor investeerders

De lijst is vooral bedoeld om investeerders, beleggers en kredietverstrekkers zoals pensioenfondsen en banken, in staat te stellen zelf na te gaan in hoeverre een bedrijf 'in lijn met Parijs' opereert of niet, en of dit binnen afzienbare tijd zal veranderen. Op basis van die informatie kunnen zij dan zelf de afweging maken om wel of niet in een bepaald bedrijf te investeren.

"Een bedrijf als Achmea bijvoorbeeld sluit bedrijven uit die meer dan 5% van hun omzet halen uit de winning van steenkool, teerzandolie, arctische- of schalieolie en -gas. Dat kunnen ze met de Global Oil and Gas Exit list heel gemakkelijk uitbreiden naar criteria voor de gehele olie- en gasindustrie", zegt Marjolein van Dillen van Groen Pensioen. "De ISIN-nummers rollen er zo uit."

Maar ook voor maatschappelijke organisaties is de database een nuttig instrument. Cindy Coltman van Both ENDS: "Dappere burgers in landen als Oeganda en Nigeria strijden ervoor om olie en gas in de grond te houden. Met de GOGEL kunnen wij en zij de link leggen tussen hun strijd en onder andere de pensioenfondsen die blijven investeren in bedrijven in de hele keten van olie- en gasontwikkeling."

Carbon Bubble

In de database kan de investeerder of belegger zelf de eigen parameters invullen en vervolgens bepalen in hoeverre een project of bedrijf in lijn moet zijn met de klimaatdoelen van Parijs. Van Dillen: "Bovendien kan de investeerder testen of de huidige of geplande beleggingsportefeuille niet teveel risico met zich meebrengt op blootstelling aan de zogenaamde 'carbon bubble'. Dat houdt in een te hoge waardering voor bedrijven die fossiele brandstoffen exploreren, exploiteren of vervoeren. Analyses houden nu nog geen rekening met klimaatmaatregelen die binnen afzienbare tijd de productie van fossiele brandstoffen gaan reguleren of zelfs verbieden."

Open database

De data in de Global Oil and Gas Exit list is vrijelijk beschikbaar, en elk datapunt is gevalideerd en gedocumenteerd en kan volledig teruggevoerd worden op bekende en internationaal erkende bronnen en jaarverslagen. Elk jaar wordt de lijst herzien en geactualiseerd.

De samenstellers willen met hun Global Oil en Gas Exit list, en de al langer bestaande Global Coal Exit List het laatste stukje van de puzzel leveren om investeringen in fossiel in lijn te brengen met de doelstellingen van Parijs. Dit sluit naadloos aan bij de steeds meer zichtbare trend dat bedrijven en investeerders concreet laten zien dat investeringen in het fossiele deel van de energiesector uit de tijd zijn.

Maaike Beenes, coördinator klimaat bij BankTrack stelt: "De GOGEL laat zien dat meer dan 80% van de olie- en gasproducenten nog plannen heeft om nieuwe reserves te ontwikkelen. Banken en andere financiers hebben nu geen reden meer om te wachten met actie: ze moeten onmiddellijk stoppen met het financieren van de uitbreiding van fossiele brandstoffen en concrete deadlines stellen aan bedrijven om alle verdere olie- en gaswinning af te bouwen. Bedrijven die daar niet aan voldoen, mogen niet meer voor financiering in aanmerking komen."

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp