Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 9 January 2012

Suriname gemaand tot uitvoering 'Saramaka- vonnis'

De Inter-Amerikaanse commissie voor de Rechten van de Mens heeft de Surinaamse regering erop gewezen dat zij zich moet houden aan het 'Saramaka-vonnis'. Op 28 november 2008 verloor Suriname de zaak die tegen de regering was aangespannen door de Saramaka-gemeenschap onder leiding van onder andere Steward Hugo Jabini, tegenwoordig Surinaams parlementariër en zeer actief in de strijd tegen de exploitatie van het grondgebied van de Saramaka.


Vonnis
Volgens het vonnis moet Suriname de grondenrechten van twaalf Saramaka-stammen erkennen en moet er een begin worden gemaakt met de afbakening van hun gebied. Suriname is bovendien veroordeeld voor het betalen van zeventigduizend Amerikaanse dollar aan proceskosten. Daarnaast moet er door de Surinaamse regering een fonds worden opgezet voor de stammen waarmee ontwikkeling, onderwijs en economische activiteit in de Saramaka-gemeenschap zullen worden gestimuleerd.


Geen woorden maar daden
Van al deze maatregelen is nog nauwelijks sprake: de Surinaamse regering onderneemt tot nu toe geen stappen om het vonnis daadwerkelijk uit te voeren en heeft zelfs publiekelijk laten weten nog niet klaar te zijn voor de naleving ervan. De vertegenwoordigers van de Saramaka hebben het Hof laten weten dat de Surinaamse overheid onverwijld doorgaat met het uitgeven van concessies aan derden op hun land, uiteraard in strijd met het vonnis en zonder overleg met de bewoners van het gebied.


Ultimatum
De Surinaamse overheid heeft tot 30 maart de gelegenheid om dat wat er tot nu toe wél is uitgevoerd gedetailleerd te rapporteren aan het Inter-Amerikaans Hof. Daarnaast wordt de regering opgedragen om elke drie maanden opnieuw te rapporteren. Both ENDS is verheugd over verhoging van de druk op de Surinaamse regering om zich te houden aan het vonnis en steunt Steward Hugo Jabini en de Saramaka in hun strijd.

 

Zie ook een eerder artikel over dit onderwerp: Both ENDS steunt Steward Hugo Jabini 

Foto: gebouw van Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens

Lees meer over dit onderwerp