Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 16 December 2009

Slechts 4 % verantwoorde soja in Nederland lancering sojabarometer 2009

Uit onderzoek in opdracht van 10 Nederlandse ontwikkelings- en milieuorganisaties blijkt dat er in 2008 slechts 4 % verantwoorde soja in Nederland werd verwerkt, geconsumeerd of verhandeld. De sojabarometer 2009, een initiatief van de Nederlandse sojacoalitie, geeft dat aan.

 

Nederland verwerkte in 2008 3,3 miljoen ton soja en is na China de grootste soja importeur ter wereld. De Nederlandse sojacoalitie wil met de barometer bedrijven aanzetten meer verantwoorde soja in te kopen. Daardoor verbeteren de levensomstandigheden van de plattelandsbevolking in sojaproducerende landen als Brazilië en Argentinië aanzienlijk en wordt er geen natuur meer omgezet in sojavelden. De Nederlandse sojacoalitie is in 2004 opgericht en bestaat uit 10 Nederlandse ontwikkelings- en milieuorganisaties, waaronder Both ENDS, Solidaridad en Fairfood.

 

De afgelopen tien jaar is de teelt van soja vooral in Zuid Amerika sterk uitgebreid. De productie verloopt verre van vlekkeloos. Het gaat gepaard met grondconflicten, ontbossing, problemen met voedselzekerheid, klimaatverandering, slechte arbeidsomstandigheden en gezondheidsproblemen en milieuvervuiling door pesticidengebruik. Begin december bezochten vertegenwoordigers van de Braziliaanse Vereniging van Inheemse Volken (APIB) de sojacoalitie: "In verschillende regio's van Brazilië worden grote stukken inheemse gronden ingepikt door grote bedrijven en de overheid. Deze worden gebruikt voor de productie van soja. Wij zien geen profijt van de soja: wij eten geen soja."

 

Zo'n 95% van de voor verwerking beschikbare soja is bestemd voor veevoer. In Nederland zijn meer dan 100 veevoerbedrijven actief die jaarlijks ongeveer 13 miljoen ton veevoer produceren. De varkens-, pluimvee en rundersector gebruiken daarvan het grootste deel voor de productie van varkensvlees, kippenvlees, zuivel en eieren. Maar soja zit ook in producten als koekjes, margarine, cake, chocola en wasmiddelen.

 

Bedrijven kopen in toenemende mate verantwoorde soja in, maar vooralsnog gebeurt dat te weinig: het gaat maar om slechts 132.000 ton van de 3.3 miljoen ton. Een druppel op een gloeiende plaat. Daarom blijft de Nederlandse sojacoalitie oproepen tot een effectieve aanpak van de problemen met soja door de sojaketen in Nederland. De sojacoalitie richt zich naast Verantwoorde soja ook op het Vervangen van soja door andere eiwithoudende gewassen en Vermindering van de (vlees)consumptie. Vermindering is ook van groot belang in het kader van de huidige klimaatdiscussie: wereldwijd komt 18% van de uitstoot aan broeikasgassen uit de veehouderij. De veeteelt-bijdrage aan de totale emissie in Nederland is 9%.

 

Naar aanleiding van de sojabarometer 2009, roept de Nederlandse sojacoalitie de supermarkten, de voedingsmiddelenindustrie en haar toeleveranciers op urgent woorden om te zetten in concrete daden. Dit met op korte termijn als doel een substantiële toename van verantwoorde soja in haar producten. De sojabarometer wordt over 2 jaar weer uitgebracht. De Nederlandse sojacoalitie dringt aan op een aanzienlijk hogere score.

 

Download de sojabarometer 2009 hier.

 

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie neem contact op met:
Tamara Mohr - Both ENDS, secretariaat Nederlandse Sojacoalitie 06-48052472 of tm@bothends.org
Gert van der Bijl - Solidaridad 06-22784846 of Gert.vanderBijl@solidaridad.nl
Emma Herman - Fairfood 06-627244738 of emma.herman@fairfood.org
Voor het sojabarometer achtergrondrapport zie: www.sojacoalitie.nl

Lees meer over dit onderwerp