Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 29 mei 2012

Nederlandse ontwikkelingsbank FMO zet investering in omstreden dam Panama door

De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) is als financieerder betrokken bij het Barro Blanco project in Panama. Samen met de Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) en de Central American Bank for Economic Integration (CABEI) wordt 77 miljoen US dollar gestoken in de dam, die een capaciteit van 28 Megawatt 'groene stroom' krijgt. Deze dam zal invloed hebben op het bestaan van 5000 leden van inheemse Ngöbe-Buglé stam. Door een gebrekkige milieu-effectrapportage, waarbij onder andere de inspraakprocedure zeer tekortschoot, zijn de gevolgen en de compensatie die daar tegenover staat onduidelijk.

 

Rechtenschendingen
De rechten van de inheemse bevolking in Panama horen onder andere beschermd te worden door 'wet nr. 415', die mijnbouw en dammen op inheemse grond verbied. Zwakke implementatie van deze wet is de oorzaak voor protestacties door Ngöbe-Buglé, vakbonden, studenten en andere sympathisanten, waarbij in januari 2012 door ingrijpen van overheidstroepen zeker 2 doden en 40 gewonden vielen en ten minste 100 mensen opgepakt werden.

 

Inspraak
Met betrekking tot het Barro Blanco project is de Ngöbe-Buglé gemeenschap met name boos over het gebrek aan inspraakmogelijkheden. Bouwer en exploitant Genisa heeft onder andere gefaald in het geven van een degelijke publieke hoorzitting. Bovendien hebben zij een financieringsverzoek aan de Europese Investeringsbank ingetrokken op het moment dat deze een onafhankelijke Ombudsman wilde sturen om tot een hernieuwd oordeel te komen over de totstandkoming en uitkomsten van de milieu-effectrapportage.

 

Klachtenprocedure
De FMO geeft op dit moment geen mogelijkheid tot een formele klachtenprocedure, zoals dat bij de Wereldbank en de EIB wel de norm is. Both ENDS dringt er op aan dat het ook bij de FMO beleid wordt onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren in het geval van klachten zoals die nu door de Ngöbe-Buglé worden geuit. Dit is nodig om investeringen met recht duurzaam te noemen en om te voorkomen dat er een 'race to the bottom' ontstaat wat betreft toegepaste normen en standaarden.

 

Dialoog en aanhoudend protest
In reactie op de protesten is er momenteel een dialoog gaande in Panama tussen de vertegenwoordigers van de Ngöbe-Buglé, de Panamese regering en Genisa. Omdat Genisa de bouw echter niet heeft stilgelegd heeft een deel van de Ngöbe-Buglé gemeenschap in mei besloten hier niet aan deel te nemen maar de protestacties te intensiveren.

 

Duurzame uitdaging
FMO heeft duurzaamheid hoog op haar agenda staan. Wil zij echt toonaangevend zijn op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling, dan is sterkere implementatie nodig van het duurzaamheidsbeleid van FMO. Ook  zijn antennes nodig in de landen waar zij investeert. Niet slechts om negatieve impacts te voorkomen, maar juist ook om die projecten te ondersteunen waar de lokale bevolking en het milieu het meest bij gebaat zijn.
Both ENDS zou graag met FMO in dialoog gaan over deze uitdaging.

 

Foto: International Rivers

Lees meer over dit onderwerp