Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 23 mei 2012

Maatschappelijke organisaties in Zuid-Amerika positief over gezamenlijke plannen aanpak uitbreiding sojaproductie

In Zuid-Amerika zorgt grootschalige sojaproductie voor aanhoudende problemen op het gebied van landinname, volksgezondheid en verlies van waardevolle natuurgebieden. De Ecosystem Alliance - een samenwerking tussen Both ENDS, IUCN NL en Wetlands International - stelde twintig Zuid-Amerikaanse maatschappelijke organisaties in gelegenheid met elkaar een plan te maken. De organisaties zijn allen direct of indirect betrokken bij de sojaproblematiek. Eind maart was Both ENDS aanwezig bij een meeting in Brazilië: de deelnemers uit Bolivia, Brazilië, Argentinië, Paraguay en Nederland kwamen bijeen om gemeenschappelijke problemen te identificeren en toe te werken naar een gezamenlijke strategie om deze aan te pakken.


Problematiek
Het aanleggen van sojavelden gaat veelal gepaard met grootschalige ontbossing en landinname. De soja - die wordt verbouwd voor de export - neemt o.a. vruchtbare gebieden van de lokale bevolking in beslag. Het gebruik van pesticiden heeft daarnaast grote gevolgen voor de volksgezondheid en draagt onder andere bij aan watervervuiling. De sojaproductie staat onder toezicht van grootgrondbezitters en handelaren, die wetten laten doorvoeren in hun voordeel. Hierdoor is het voor de lokale bevolking moeilijk om in opstand te komen tegen misstanden. De vraag naar soja groeit intussen nog steeds, vooral door de opkomst van landen als China en India.


Nederlandse Sojacoalitie
Nederland is de tweede grote afnemer van soja, dat voornamelijk wordt gebruikt als veevoer. De Nederlandse Sojacoalitie, waarvan Both ENDS het secretariaat voert, is betrokken bij initiatieven die toewerken naar 100% gecertificeerde soja in 2015. Ook wordt de vermindering en vervanging van soja gestimuleerd. Daarnaast worden zuidelijke organisaties betrokken bij maatregelen om de impact van sojaproductie te verminderen en duurzame sojaproductie te stimuleren.
Door maatschappelijke organisaties met producenten en gebruikers in contact te brengen, zijn processen om verdere uitbreiding van sojaplantages tegen te gaan, in gang gezet.


Land Use Planning
Zo wordt doormiddel van Land Use Planning in kaart gebracht welke gebieden wel of niet geschikt zijn voor uitbreiding van sojaproductie, en wordt toezicht gehouden op het gebruik van deze gebieden. Er is gebleken dat lokale organisaties veel kennis hebben van verschillende planningsprocessen en een goede visie hebben over mogelijkheden tot verbetering, vooral wat betreft de rol van maatschappelijke organisaties. Hoewel onderling contact wel bestaat, bood deze bijeenkomst de mogelijkheid aan organisaties om oude banden aan te halen en nieuwe banden te smeden. Tijdens de bijeenkomst in maart bleek dat men zeer positief staat tegenover samenwerking. Onder andere op het gebied van gezamenlijke monitoring zijn concrete stappen voor vervolg afgesproken. Over een jaar komen de twintig organisaties weer bij elkaar om een nieuwe tussenstand op te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tamara Mohr: tm@bothends.org

Lees meer over dit onderwerp