Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 8 maart 2020

Inkomen en een waardig bestaan voor vrouwelijke werknemers in de palmoliesector in Oeganda

SEATINI Uganda begint een campagne om de arbeidsomstandigheden van vrouwen in de palmoliesector te verbeteren. In het kader van Internationale Vrouwendag organiseren ze omstreeks 8 maart diverse acties om de aandacht te vestigen op de situatie en rechten van deze werknemers.

In de landen van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap worden de rechten van werknemers, en met name die van vrouwen, op grote schaal zwaar geschonden. Vrouwen die er werken hebben SEATINI verteld dat ze bij de palmoliebedrijven slechts twee dollar per dag verdienen en voedsel van slechte kwaliteit en dito onderdak krijgen. Ook moeten ze zeer zware lasten tillen zoals kunstmestzakken van 50 kilogram per stuk. Ze krijgen daarbij geen adequate beschermende uitrusting, hoewel de kunstmest chemicaliën bevat waarvan de huid gaat jeuken en de neusslijmvliezen geïrriteerd raken. Tijdens het regenseizoen en hun menstruatie wordt de huidirritatie nog heviger. Als ze zwanger zijn, krijgen ze niet het minimale zwangerschapsverlof.

Ontslagen als je je mond opendoet

SEATINI meldt dat een aantal van deze vrouwen is ontslagen toen ze met SEATINI en het parlement van Oeganda hadden gepraat over hun werksituatie. SEATINI heeft daarom samen met CEFROHT (een NGO die zich toelegt op procederen voor het publiek belang) namens vier vrouwelijke werknemers een zaak aangespannen bij het Hooggerechtshof. De aanklacht luidt dat de rechten van deze vrouwen op inkomen en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden zijn geschonden toen Oil Palm Uganda Limited / Bidco Uganda Ltd besloot hun contracten op te zeggen.

Mediacampagne van start op Internationale Vrouwendag (8 maart)

In afwachting van de uitspraak van het Hooggerechtshof hebben SEATINI en CEFROHT bovendien verschillende acties georganiseerd, te beginnen met een mediacampagne op 8 maart: Internationale Vrouwendag 2020. Hierna volgen verschillende alternatieve procedures om schadevergoeding te verkrijgen. De zaak wordt bijvoorbeeld voorgelegd aan de Ombudsman van de Wereldbank, aangezien het project van Oil Palm Uganda wordt gefinancierd door internationale financiële instellingen als de Wereldbank en het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling van de Verenigde Naties.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp