Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 12 augustus 2022

In Memoriam: Sandra Smithey

Deze week hoorden wij het verdrietige nieuws uit Flint, Michigan, dat Sandra Smithey is overleden. Zij was jarenlang onze steun en toeverlaat bij de CS Mott Foundation. Dit fonds heeft meer dan 20 jaar het werk van Both ENDS en partners zoals Casa Fund en het NGO Forum on the ADB zowel financieel als met haar brede kennis, gesteund. Een van haar ambities was om internationale geldstromen, zoals ontwikkelingsfinanciering via de Wereldbank maar ook bijv. exportkredietverzekeringen, eerlijker en duurzamer te maken.

Sandra was een indrukwekkende en warme vrouw. Ze geloofde in de kracht van maatschappelijke organisaties om publieke instellingen te overtuigen mensenrechten en milieu te respecteren. Ze geloofde in de kracht van internationale samenwerking. Ze had respect en enthousiasme voor de strategie en inzet van Both ENDS, die ze ook liet blijken door haar constructieve kritiek met ons te delen. Ze deelde onze overtuiging dat lokale activisten en kennishouders, lokaal gewortelde maatschappelijke bewegingen, de sleutel zouden zijn tot echte verandering. Ze was bereid haar vertrouwen te vertalen in langjarige financiële steun aan juist die actoren.

In de loop der jaren hebben tal van Both ENDS collega's met haar gewerkt. Zo trokken we samen op in het creëren van Small Grants Fondsen en in de strijd tegen grote waterprogramma's in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Ze was ook nauw betrokken bij onze netwerken die gericht waren op de beïnvloeding van de Wereldbank en andere ontwikkelingsbanken.

We zullen aan Sandra blijven denken als een inspirerende collega en donor die haar vertrouwen in maatschappelijke organisaties wist om te zetten in langdurige, strategische financiële steun én tegelijkertijd vol overtuiging naast haar grantees ging staan. We wensen haar familie en iedereen om haar heen kracht bij het verlies van deze unieke en inspirerende vrouw.

Lees meer over dit onderwerp