Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 2 april 2015

10 jaar 'Nam Theun 2 dam' heeft beloften niet waargemaakt

Tien jaar na het groen licht voor de dam Nam Theun 2 in Centraal Laos blijkt dit megaproject desastreuze gevolgen te hebben voor mens en milieu. Het vlaggenschip van de Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) en de Europese Investeringsbank (EIB) heeft de beoogde ontwikkelingsdoelen niet behaald. In een persbericht roepen Both ENDS en partnerorganisaties de multilaterale banken op hun steun aan grootschalige dammen zoals Nam Theun 2, in te trekken. De bouw van de dam, die in 2010 in gebruik werd genomen, heeft verstrekkende gevolgen voor lokale gemeenschappen, terwijl zij er niet de vruchten van plukken.

 

Mens en milieu betalen de rekening

De voordelen die de dam zou opleveren stelden al niet veel voor: het ging eigenlijk meer om compensatie voor mensen die moesten verhuizen. Verder zouden bepaalde gebieden worden hersteld en beschermd. Meer dan 90% van de gegenereerde elektriciteit wordt geëxporteerd naar Thailand, maar de opbrengst daarvan komt niet ten goede aan de lokale bevolking. Het project heeft wél duizenden personen ontheemd en meer dan honderdduizend mensen stroomafwaarts schade berokkend. De bouw van Nam Theun 2 heeft onder meer geleid tot overstroming van laaggelegen rijstvelden, afgenomen visvangst en gezondheidsproblemen zoals huiduitslag, als gevolg van de verslechterde waterkwaliteit. Bovendien wordt de getroffen gemeenschappen geen alternatieve inkomstenbronnen geboden, terwijl dat wel was afgesproken. Uit pure noodzaak zoeken veel dorpelingen hun heil in illegale houtkap en handel in wilde dieren.

 

Voordeel voor wie?

De impact van Nam Theun 2 is exemplarisch voor grootschalige waterkrachtprojecten in het stroomgebied van de Mekong. De praktijk laat eigenlijk altijd zien dat grootschalige dammen voor de lokale bevolking ongunstig zijn: ze leiden tot grotere armoede in plaats van welvaart, ze beperken de toegang tot natuurlijke hulpbronnen en ze dwingen mensen te verhuizen. In plaats van plaatselijke bewoners te betrekken in de besluitvorming over dit soort projecten, worden getroffen gemeenschappen en mensenrechtenactivisten juist vaak bedreigd en gearresteerd en op die manier monddood gemaakt.

 

Wat doet Both ENDS?

Both ENDS werkt nauw samen met partnerorganisaties - onder andere International Rivers - om de enorme negatieve gevolgen van Nam Theun 2 voor het voetlicht te brengen. Gezamenlijk sporen we de multilaterale banken aan  de schade die Nam Theun 2 heeft veroorzaakt publiekelijk te erkennen en er verantwoordelijkheid voor te nemen. Ze zouden hun steun aan andere grootschalige waterkrachtprojecten die in de Mekong-regio  staan gepland, in moeten trekken. Both ENDS vindt bovendien dat lokale gemeenschappen veel meer inspraak moeten hebben in de manier waarop het stroomgebied van de Mekong wordt beheerd, om ervoor te zorgen dat dit op een duurzame manier gebeurt.

 

 

Lees hier het persbericht.

 

Foto: Flickr Creative Commons, Fredrik Thomessen

Lees meer over dit onderwerp