Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 25 juni 2012

Grootschalige infrastructuur als armoedebestrijder?

Waarom sturen internationale financiële instellingen zoals de Wereldbank, maar ook de G20, steeds aan op infrastructuur als motor voor ontwikkeling? Dat is de vraag die International Rivers stelt in een recent rapport over de grote focus op infrastructuur voor ontwikkeling. De strategische infrastructuurprojecten zoals grote dammen en transportcorridors die de Wereldbank en G20 promoten, worden ondersteund met publieke gelden. Deze projecten worden aantrekkelijk gemaakt voor private investeerders door bijvoorbeeld garanties te geven. Een van de voorbeeldprojecten die wordt genoemd is de Grand Inga Dam in de Congo rivier (DRC) - als het ooit zover komt zou dit de grootste dam ter wereld worden.


Wie profiteert?
De centrale vraag die het rapport stelt is of deze infrastructuurprojecten tegemoet komen aan de behoeften van arme mensen of juist de ongelijke machtsverhoudingen bestendigen en vergroten. In de modellen van de Wereldbank en de G20 wordt uitgegaan van het trickle-down effect, waarbij de aanname is dat steun voor economische sectoren in een land uiteindelijk zal leiden tot vermindering van armoede. 

 

Stel de armsten centraal
Tegenover het model van grootschalige infrastructuur stelt International Rivers, net als Both ENDS, dat infrastructuur in een land gepland moet worden op basis van een open, democratisch proces. Dit moet ervoor zorgen dat de belangen van iedereen, de armsten voorop, gereflecteerd worden in beleid rond infrastructuur. Ook moet het vervullen van de basisbehoeften van de arme bevolking de directe doelstelling zijn van infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden. 

 

Strenge criteria
Als de Wereldbank en G20 toch voor grote infrastructuurprojecten blijven kiezen - wat wel in de lijn der verwachting ligt - zijn in elk geval sterke sociale en milieucriteria (de zogenaamde Safeguards) nodig. Deze moeten ervoor zorgen dat de lokale bevolking en hun leefomgeving tenminste geen negatieve gevolgen van het project ondervinden. De Wereldbank gaat later dit jaar haar Safeguards herzien. Both ENDS zal zich inzetten om deze te optimaliseren en te versterken.

 

Lees het rapport van International Rivers - 'Infrastructure for Whom? - voor de volledige analyse en aanbevelingen aan overheden, de G20 en de Wereldbank.

Zie ook het rapport over de Inga dam van Counter Balance.

foto: Michael Fludkov

Lees meer over dit onderwerp