Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 28 May 2015

Both ENDS mede-organisator side-event klimaatfinanciering

Op de UNFCCC klimaatconferentie volgende week in Bonn organiseren Both ENDS, Transparency International, Human Rights Watch en Carbon Market Watch het side event “Environmental and social accountability for results based finance - Lessons learned and ways forward". De bijeenkomst staat in het teken van lessen die geleerd kunnen worden van internationale financiële instellingen bij het opzetten van een systeem voor compensatie en schadeloosstelling in het Groene Klimaatfonds en andere vormen van publieke en private klimaatfinanciering.

Aansprakelijkheid in het Groene Klimaatfonds

Het Groene Klimaatfonds heeft via het VN-klimaatverdrag (UNFCCC) grote sommen geld in beheer gekregen (tot $100 miljard per jaar in 2020). Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de opzet en vormgeving van het Fonds. Omdat het verstrekken van financiering voor een groot deel zal worden uitbesteed aan andere instanties, moet GFC extra haar best doen om te zorgen dat procedures transparant blijven en dat de derde partijen, vaak multilaterale financiële instellingen, aansprakelijk blijven voor de investeringen doe ze doen.

 

Een advies aan het Groene Klimaatfonds zou dan ook kunnen zijn dat nog eens goed gekeken moet worden naar de manier waarop aansprakelijkheid wordt geregeld en gewaarborgd in de complexe financieringsketen waar het onderdeel van is. Het Fonds moet zorgen voor goed functionerende en makkelijk toegankelijke klachtenmechanismen zodat, indien nodig, daadkrachtig kan worden opgetreden tegen corruptie en schending van sociale – en milieustandaarden.

 

De rol van Both ENDS

Op verzoek van Transparency International heeft Both ENDS samen met Natural Justice en juridisch expert Bruce Rich een Briefing Paper opgesteld waarin wordt bekeken hoe NGO’s kunnen helpen ervoor te zorgen dat het Groene Klimaatfonds mechanismen inbouwt die verzekeren dat klachten over  corruptie en schendingen van sociale en milieustandaarden, effectief, serieus en snel zullen worden behandeld. Tijdens de bijeenkomst zal het document worden gepresenteerd door Both ENDS.

Lees meer over dit onderwerp