Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Murtah Shannon

Duurzaam en inclusief waterbeheer • Klimaatadaptatie • Mensenrechten

 

Ik heb een academische achtergrond en heb, voordat ik bij Both ENDS begon, zo'n zeven jaar als onderzoeker gewerkt aan thema's rondom de politieke-economie van land- en waterbeheer, zoals de impact van internationaal ontwikkelingsbeleid op lokaal landgebruik in verschillende Afrikaanse landen. Ik streefde daarbij altijd naar het bouwen van bruggen tussen het onderzoekswereld en de praktijk, waardoor ik ook met verschillende nationale en internationale organisaties heb gewerkt. Gaandeweg merkte ik echter een toenemende behoefte om mij in te zetten voor concrete rechtvaardigheidskwesties en nam mijn belangstelling voor de praktijk de overhand. Via deze weg ben ik bij Both ENDS terecht gekomen, een organisatie van welke de visie en werkwijze mij nauw aan het hart liggen.

 

Bij Both ENDS werk ik samen met onze partners in verschillende landen aan lokaal-gedreven waterbeheer dat inclusief en duurzaam De focus ligt daarbij op concrete praktijken en interventies alsook de bredere beleidsprocessen die waterbeheer vormgeven. Ik zie dat waterbeheer een cruciale kwestie is in deze tijd van klimaatverandering, want het veranderende klimaat toont zich in toenemende mate door teveel of juist te weinig water. Hoe hiermee wordt omgegaan is echter een politieke kwestie en het zijn machtdynamieken die bepalen bij wie de lasten terecht komen. Het uiteindelijke streven van mijn werk bij Both ENDS is daarom om een bijdrage te leveren aan een kentering van deze machtsdynamieken richting een rechtvaardiger beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Murtah.jpg
Murtah Shannon