Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 10 maart 2017

Kies voor eerlijk, duurzaam en internationaal leiderschap

Er valt veel te kiezen op 15 maart: sommige politieke stromingen willen Nederland afsluiten van de buitenwereld en klimaatverandering op z'n beloop laten. Andere partijen roepen juist op om internationaal weer de leiding te nemen waar het gaat om klimaatverandering, eerlijke belastingen en duurzame handel. Wat Both ENDS betreft, is dat leiderschap nu meer dan ooit nodig.

Om duurzame ontwikkeling te bereiken, kunnen wij niet zonder de rest van de wereld. Maar omgekeerd geldt dat net zo hard: de rest van de wereld kan niet zonder Nederland. Nederland is met de 17e economie ter wereld en als lid van het grootste handelsblok een speler van formaat. Nederland kiest volgende week of we het leiderschap oppakken of dat we ons opsluiten en verschuilen achter onze dijken.


Van belastingen tot klimaat; kies voor duidelijkheid
Dat leiderschap ligt voor het oprapen, want de afgelopen jaren zijn veel zaadjes geplant. Zo is Nederland begonnen met het versterken van belastingdiensten in ontwikkelingslanden om efficiënter belasting te innen en heeft een aantal belastingverdragen met ontwikkelingslanden opengebroken, zodat belastingontwijking in die landen moeilijker wordt. We helpen bewoners in kwetsbare gebieden om zich aan te passen aan klimaatverandering. En ook op het gebied van eerlijke handel heeft de Nederlandse regering de afgelopen jaren initiatief getoond met het instellen van een Breed Handelsberaad en het afdwingen van het textielconvenant.

 

Tegelijkertijd zijn we nog steeds het op één na grootste belastingparadijs ter wereld; multinationals kunnen dankzij Nederland's 'gunstige' wet- en regelgeving op grote schaal belasting ontwijken. We lopen ver achter op andere Europese lidstaten als het gaat om het aandeel duurzame energie, en investeren ook over onze eigen grenzen heen volop in de fossiele industrie. En ook steunen we in het buitenland bedrijven die het daar met mensenrechten niet zo nauw nemen.

 

Duurzame ontwikkeling vereist samenhangend beleid
Nederland heeft alles in zich om leiderschap te nemen binnen en buiten onze landsgrenzen. Dat leiderschap vereist samenhangend beleid. Wat Both ENDS betreft liggen de belangrijkste kansen op een 4-tal thema's:

 

 • Fossielvrije investeringen
  Nederland heeft het Klimaatverdrag van Parijs ondertekend. Dat betekent dat we er alles aan moeten doen om onze CO2-uitstoot te verminderen. En niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Op dit moment wordt ook publiek geld gebruikt voor fossiele investeringen. Both ENDS vindt dat onverenigbaar met de afspraken van 'Parijs' en werkt samen met vele anderen aan divestment van ons eigen pensioen- en belastinggeld uit de fossiele industrie.

  De keuze is helder; kies voor die politieke partijen die in hun programma's erkennen dat het tegengaan van klimaatverandering niet meer uitgesteld kan worden en daarom concrete maatregelen hebben opgenomen om met ingang van de nieuwe kabinetsperiode grote stappen te zetten.
 • Inspraak voor burgers: exporteer het poldermodel
  In Nederland is op allerlei manieren vastgelegd dat burgers kunnen meepraten over de ontwikkelingen in hun directe omgeving. Plannen zijn openbaar, er zijn inspraakavonden en elk bezwaar dient erkend en beantwoord te worden. Dat kan ieder van ons in vrijheid en veiligheid doen.

  De Nederlandse overheid moet doorgaan met het uitdragen van dit poldermodel. Leiderschap vanuit de overheid, in combinatie met een ontwikkelingsbudget dat mensen en maatschappelijke organisaties daar ondersteunt in hun deelname aan politieke en besluitvormingsprocessen, zijn essentieel om te zorgen dat ook elders in de wereld alle belanghebbenden inspraak hebben.

  Partijen die aangeven dat internationale samenwerking niet alleen draait om het versterken van de handelsrelaties van Nederland, maar vooral om het versterken van democratische besluitvorming en het beschermen van mensenrechten, zijn de beste uitdragers van ons poldermodel.
 • Eerlijke belastingen
  De belastingwedloop tussen landen heeft als effect steeds verder dalende belastingtarieven voor grote bedrijven, met als gevolg een ware race naar de bodem. Nederland loopt voorop in deze belastingwedloop. De rekening wordt afgeschoven op burgers hier en in ontwikkelingslanden. Both ENDS heeft zich als lid van Tax Justice NL dan ook aangesloten bij een oproep voor een eerlijk belastingsysteem.

  Steeds meer partijen erkennen nu dat Nederland een belangrijke spilfunctie heeft in belastingontwijking wereldwijd en dat dit een van de centrale belemmeringen is voor het vergroten van mondiale gelijkheid.
 • Sociale en duurzame handelsverdragen
  Van CETA en TTIP is inmiddels algemeen bekend dat deze nadelig kunnen uitpakken voor mens en milieu, omdat de handelsbelangen van het bedrijfsleven centraal staan. Ook bij zogeheten bilaterale verdragen tussen twee landen is dit het geval. Juist mensen in ontwikkelingslanden worden vaak benadeeld door dit soort verdragen. Both ENDS wil dat mensenrechten en duurzaamheid leidend zijn bij het formuleren van handelsverdragen.

  Er zijn politieke stromingen die tegen handelsverdragen zijn omdat zij zich willen afwenden van de rest van de wereld. Maar er zijn ook partijen die net als wij kritisch zijn op de vorm en inhoud van de huidige verdragen, en ervoor pleiten om internationale handel op een manier in te richten die goed is voor mens en milieu, in andere landen en bij ons.

 

Wat vinden partijen van mensenrechten, ontwikkeling of klimaatbeleid?
Weet je nog niet wat je gaat stemmen, en deel je onze wens voor eerlijk, duurzaam beleid op alle terreinen? Bekijk onderstaande stemwijzers en publicaties en oordeel zelf welke partij het beste past.

 

Lees meer over dit onderwerp