Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 4 June 2021

FMO zet goede stap naar afbouwen directe investeringen in fossiele brandstoffen

In hun nieuwe position statement over investeringen in fossiele brandstoffen, verklaart FMO een eind te maken aan nieuwe directe financieringen in de downstream- en midstreamsectoren van de steenkool- en olie-industrie. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden investeert FMO nog in gasgestookte elektriciteitsopwekking. Both ENDS ziet deze ontwikkeling als een stap in de goede richting.

De Position Statement on Fossil Fuels in Direct Investments, die op dinsdag 1 juni 2021 werd gepubliceerd, maakt deel uit van FMO's klimaatbeleid en was onderhevig aan een openbare raadpleging in 2020 waar Both ENDS ook aan meedeed.

In het licht van de huidige klimaatcrisis is FMO's onmiddellijke verbod op het financieren van nieuwe olie- en gasproductie een cruciale stap. Het door laten gaan van investeringen in gasgestookte elektriciteitsopwekking en in de transmissie-infrastructuur voor nieuwe gasproductie voor de komende vijf jaar, is echter niet waarop wij hadden gehoopt. De opname van transitiecriteria zal het echter moeilijk maken om zulke investeringen te doen. Deze criteria beperken investeringen in de minst ontwikkelde landen of de landen met een laag inkomen waar er geen haalbare duurzame alternatieven zijn, en zorgen ook voor afstemming op de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Financiële Intermediairs

Een belangrijk punt dat ontbreekt in de position statement is FMO's Financial Intermediary (FI) portfolio, oftewel haar indirecte financiering. Dit heeft te maken met banken en andere financiële instellingen die gebruik maken van FMO's financiën om te investeren in hun eigen portfolio's. Door geen rekening te houden met FI's, die het grootste deel van hun portfolio uitmaken, staat FMO nog steeds open voor verdere steun aan de fossiele brandstofindustrie. Wij doen een dringend beroep op FMO om hier iets aan te doen, zodat zij daadwerkelijk hun eigen vastgelegde doel kunnen nastreven, namelijk het afstemmen van hun portfolio op de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs.

Rechtvaardige klimaatactie

Wij hopen dat de doelstellingen die worden genoemd in de position statement zorgen voor grotere veranderingen in FMO's klimaatbeleid. FMO moet ervoor zorgen dat haar investeringen in de relevante sectoren, waaronder energie, landbouw en bosbouw, zijn gericht op inclusieve en veerkrachtige oplossingen waar ook lokale gemeenschappen wat aan hebben. Zo bestaan er haalbare alternatieven om in te investeren, zoals decentrale duurzame energieopwekking, wat in dit opzicht al effectief is gebleken. Het niet meer inzetten van financiële middelen voor fossiele brandstoffen biedt de perfecte kans om dit te doen.

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp