Both ENDS

En
Nl
Zoeken

IUCN NL

actief in de volgende landen

Nederland, wereldwijd

werkt met Both ENDS aan

Both ENDS is lid van IUCN NL.

 

IUCN NL werkt samen met Both ENDS in de Nederlandse Sojacoalitie. De Sojacoalitie bestaat uit 10 Nederlandse milieu- en ontwikkelingsorganisaties, die zich samen met hun partners inzetten voor de verduurzaming van de internationale sojaketen.

 

Both ENDS is lid van het Nature & Poverty Knowledge and Learning Network (NP.net). NP.net is een kennis- en leernetwerk van 17 IUCN-leden en bevriende organisaties in Nederland plus hun Zuidelijke partners. Het is opgezet om de activiteiten van de NP.net leden, zoals beleidsbeïnvloeding, veldprojecten, onderzoek en educatie te verbeteren.

 

IUCN NL is lid van het Palmolie Platform (POP) waar Both ENDS het secretariaat van voert. Het POP is een platform waarin verschillende Nederlandse maatschappelijke organisaties samenwerken aan de milieu- en sociale problemen die veroorzaakt worden door de productie en consumptie van palmolie.

meerwaarde samenwerking

De werkvelden van Both ENDS en IUCN NL zijn nauw aan elkaar verwant, waarbij de expertise van Both ENDS meer ligt op het gebied van duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen en IUCN NL op het het behoud van biodiversiteit.

Daarbij introduceert Both ENDS relevante partners bij IUCN NL dat de mogelijkheid biedt deze organisaties financieel te ondersteunen middels hun Ecosystem Grants Programme. Op inhoudelijk vlak zoeken beide organisaties elkaar op in de voorbereiding van bijeenkomsten, netwerken, publicaties en lobby.

Externe links