Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Publieke gelden

Nederlands belastinggeld moet ten goede komen aan openbare belangen. Nederland financiert en ondersteunt met een deel van het geld, via verschillende kanalen, projecten en activiteiten in het buitenland: via ontwikkelingsbank FMO, via multilaterale banken als de Wereldbank of via speciale fondsen als het Green Climate Fund van de VN. Daarnaast verleent de Nederlandse staat via exportkredietverzekeraar Atradius DSB ondersteuning voor risicovolle exportactiviteiten. Om publieke belangen te dienen moet deze publieke steun voor projecten en activiteiten in het buitenland helpen milieuschade en menselijk leed te voorkomen.

Alle instellingen die opereren met publiek geld moeten zich, voordat ze besluiten een project te ondersteunen, afvragen of er mensen worden benadeeld en of deze mensen behoorlijk worden gecompenseerd, of er schade wordt veroorzaakt aan het milieu en wie dan aansprakelijk is voor het herstel, en of het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

Dammen, infrastructuur en grootschalige landbouw

Een activiteit die veel schade kan veroorzaken, is bijvoorbeeld de aanleg van een grote dam of waterkrachtcentrale. Ontwikkelingsbanken en andere publieke financiële instellingen zien deze vaak als groene energie-opwekkers, maar gaan daarbij vaak voorbij aan de gevolgen voor de plaatsen die onder water komen te staan of aan de gevolgen die een afsluiting van een rivier verder stroomafwaarts heeft.

Of neem grootschalige, intensieve landbouw, die vaak wordt gezien als dé oplossing voor voedselschaarste en armoede. Dit kan leiden tot monoculturen en ten koste gaan van mensen die al decennialang op een informele manier, zonder formele landrechten voedsel verbouwen.

Exportondersteuning, die in Nederland uit naam van de staat wordt verleend door exportkredietverzekeraar Atradius DSB, heeft niet als eerste doel het bevorderen van duurzame ontwikkeling, maar het bevorderen van Nederlandse export. Omdat het om een publieke dienst gaat, zou ook Atradius DSB erop moeten toezien dat alleen projecten die aan hoge sociale- en milieueisen voldoen, exportondersteuning krijgen.

Sociale en milieucriteria te vrijblijvend

De meeste publieke financiële instellingen hebben wel een aantal sociale- en milieuregels waaraan ze zich committeren, maar die regels zijn vaak vrijblijvend en worden in de praktijk lang niet altijd nageleefd. Both ENDS volgt een aantal van deze instellingen, zoals FMO en Atradius DSB, al jaren, monitort of ze zich aan hun eigen sociale en milieucriteria houden en confronteert ze ermee als dat niet het geval is. We pleiten samen met partnerorganisaties uit de hele wereld doorlopend voor het handhaven en versterken van de bestaande criteria die de verschillende instellingen hanteren. Bovendien laten we zien hoe ontwikkelingsfinanciering kan worden ingezet ten behoeve van echt duurzame ontwikkeling.

Ons werk op het gebied van Publieke gelden

 • IMG_6564.JPG
  Dossier

  Green Climate Fund: oproep tot lokale toegang tot klimaatgeld

  Lokale organisaties en groepen moeten toegang krijgen tot klimaatfinanciering uit het Green Climate Fund. Zij weten precies wat er in hun lokale context speelt en nodig is voor klimaatadaptatie.
 • 1polluting_industries_in_Port_Suape.JPG
  Dossier

  Paris Proof Export Support

  Bijna tweederde van de exportkredietverzekeringen die Atradius DSB in de periode 2012 tot 2018 verleende, ging naar de fossiele-energiesector. Dat staat haaks op de klimaatafspraken van Parijs die Nederland heeft ondertekend.
 • Inheemse_leider_Berta_C_ceres_werd_vermoord_vanwege.JPG
  Dossier

  Agua Zarca: inheemse strijd tegen stuwdam kost levens

  Inheemse Hondurezen verzetten zich tegen de Agua Zarca-dam. De strijd heeft meerdere levens gekost, waaronder dat van Berta Cáceres. Na grote druk trok de Nederlandse FMO zich terug uit het project.
 • 1de_Barro_Blanco_dam.JPG
  Dossier

  Grootschalige infrastructuur

  Grootschalige infrastructuur heeft ter plekke negatieve effecten voor mens en milieu, terwijl de baten elders terechtkomen. Both ENDS zet zich in voor inspraak voor de lokale bevolking en onderzoekt de geldstromen achter deze projecten.
 • 1Senior_farmers_couple_on_the_land_in_Suape_from_whe.jpg
  Dossier

  Exportkredietverzekeringen: wie betaalt de rekening?

  Both ENDS pleit bij de overheid voor het uitsluitend verlenen van exportkredietverzekeringen aan duurzame projecten die geen sociale- en milieuschade aanrichten in het land waar ze plaatsvinden.
 • fisherman_and_his_boat.JPG
  Dossier

  Suape: havenuitbreiding bedreigt natuurparadijs

  Twee door Atradius DSB verzekerde projecten in de haven van het Braziliaanse Suape leidden tot grote sociale problemen en milieuschade. Both ENDS helpt de lokale bevolking hun recht te halen.
 • 1Inundaci_n_21-08-16b.jpg
  Dossier

  Inheemse gemeenschappen bedreigd door Barro Blanco-dam in Panama

  De Barro Blanco-dam in Panama zet inheems land onder water, met financiering uit Nederland. Both ENDS maakt zich hard voor de naleving van de rechten van de inheemse gemeenschappen rond de dam.
1 2