Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 28 oktober 2016

Persbericht: 30.000 mensen roepen staatssecretaris Wiebes op zich in te zetten voor een eerlijk belastingsysteem

Vandaag hebben leden van Tax Justice Nederland aan staatssecretaris Wiebes een petitie aangeboden die het Nederlands kabinet oproept zich in te zetten voor een eerlijk belastingsysteem: voor iedereen in Nederland en ook voor ontwikkelingslanden. 30.000 Nederlandse burgers hebben de petitie ondertekend en uiten hiermee hun zorgen over belastingontwijking en de dalende belastingtarieven voor grote bedrijven waardoor de rekening wordt afgeschoven op burgers en ontwikkelingslanden.

Tot nu toe heeft het kabinet zich verscholen achter halfbakken oplossingen bij gebrek aan politieke wil. 30.000 Nederlandse burgers zeggen nu dat dat niet langer kan.

“Internationaal worden er wel afspraken gemaakt om belastingontwijking aan te pakken. Op de eerste plaats gaan deze afspraken niet ver genoeg. Daarnaast bieden veel landen nu ter compensatie bedrijven nieuwe belastingvoordelen aan”, zegt Giuseppe van der Helm, voorzitter van Tax Justice Nederland.

Deze belastingwedloop tussen landen heeft als effect steeds verder dalende belastingtarieven voor grote bedrijven met als gevolg een ware race naar de bodem. Ook Nederland doet mee met deze belastingwedloop.“Het is schadelijk dat de staatssecretaris voor een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief is, want het is juist tijd dat bedrijven eerlijker gaan bijdragen aan publieke voorzieningen”, stelt Mariette Patijn, bestuurslid van FNV (lid van Tax Justice Nederland).

In Europa lijkt het tij te keren. Deze week presenteerde de Europese Commissie een nieuw voorstel voor een geharmoniseerde belastinggrondslag, de zogenaamde CCTB. Guiseppe van der Helm: "Te lang zijn landen de speelbal geweest van het grote bedrijfsleven. Met harmonisatie van de belastingregels in Europa kunnen lidstaten hun soevereiniteit terug krijgen en bedrijven weer naar verhouding belasten. Het is echter nog maar de vraag of dit voorstel op Nederlandse steun kan rekenen."

Esmé Berkhout, beleidsadviseur bij Oxfam Novib: “In plaats van de race naar de bodem te versterken, zou Nederland het tegengaan hiervan internationaal kracht bij moeten zetten. We dagen het kabinet dan ook uit om een met visie te komen over hoe we de schadelijke internationale belastingwedloop een halt kunnen toeroepen”.

Internationale samenwerking is een must bij de aanpak van belastingontwijking. Nederland heeft een uitstekende reputatie als het gaat om internationale samenwerking, maar op dit dossier heeft Nederland grote steken laten vallen. Ontwikkelingslanden verliezen veel (100 miljard dollar per jaar) en hebben dus veel te winnen bij de aanpak van belastingontwijking. Maar momenteel hebben ontwikkelingslanden geen gelijkwaardige plek aan de onderhandelingstafel en kunnen ze onvoldoende mee beslissen over mondiale belastingregels.

“Deze petitie geeft een duidelijk signaal. Veel Nederlanders willen belastingregels die voor iedereen eerlijk zijn, ook voor mensen in ontwikkelingslanden. Nederland verschuilt zich momenteel achter de OESO aanpak maar die laat ontwikkelingslanden in de kou staan. Het is belangrijk dat fiscaal beruchte landen als Nederland zich inzetten voor een mondiaal belastingorgaan bij de Verenigde Naties om tot een effectieve en democratische aanpak te komen”, aldus Gijs Verbraak Senior policy officer bij ActionAid.

Giuseppe van der Helm: “We zijn blij dat de staatssecretaris de petitie in ontvangst heeft genomen namens het kabinet en keken er naar uit om eindelijk een keer een gesprek met hem te voeren, maar we hadden een meer open en constructieve houding verwacht en het is duidelijk dat Tax Justice zich de komende jaren moet hard blijven maken voor een eerlijk belastingsysteem”.

 

Both ENDS is al jaren lid van Tax Justice NL en ondersteunt dit initiatief van harte! 

 

 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp