Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 24 april 2014

Verhitte discussies tijdens verkiezingsdebat in Brakke Grond

Tijdens het verkiezingsdebat tussen tien kandidaat-Europarlementariërs, gisterenavond in de Brakke Grond in Amsterdam, passeren meerdere onderwerpen de revue. De kandidaten doen uit de doeken hoe hun partijen denken over het gebruik van biobrandstoffen, over het verplicht stellen van productiecriteria voor in de EU verkochte kleding en over de aanpak van belastingontwijking. De partijen zijn het erover eens dat er aan de genoemde thema's problemen kleven, al verschillen ze nogal van mening  over de manier waarop die dan zouden moeten worden opgelost. De gemoederen lopen pas echt hoog op als het vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU (TTIP) op tafel komt. 

Golden ticket

Voor sommigen is dit vrijhandelsverdrag een regelrechte aantasting van zelfbeschikking en democratische waarden, voor anderen de golden ticket naar meer groei en welvaart. “Het hele verdrag komt er misschien helemaal niet!” roept  Dirk Gotink (CDA) tijdens het debat. De gemoederen lopen hoog op als Bas Eickhout  (GL) ter plekke zijn collega’s dwingt stelling te nemen over de controversiële ISDS-clausule in TTIP. Deze clausule geeft bedrijven het exclusieve recht om staten aan te klagen als nieuw beleid dreigt hun verwachte winsten te verkleinen.

 

Investeringen altijd goed?

GroenLinks, SP, PvdD, PvdA en de Piratenpartij zijn tegen opname van deze ISDS-clausule in TTIP. De VVD wil nog onderzoeken of het noodzakelijk is en CDA laat zich niet uit de tent lokken. Maarten Smit (VVD) hamert op de economische groei die TTIP volgens sommige berekeningen zou brengen en Gerben-Jan Gerbrandy (D66) verkondigt stellig: “Investeringen zijn goed!” Dat wordt fel tegengesproken door het publiek: er zijn goede, maar helaas ook veel slechte investeringen, daar is iedereen in de zaal het wel over eens.

 

Ondemocratisch en ondoorzichtig

Er worden ook kritische vragen gesteld bij de manier waarop TTIP tot stand komt. Het Europees Parlement mag alleen aan het einde voor of tegen stemmen en het is niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen in het ontwerp. Erik Wesselius (SP) wijst daarnaast op de onevenredig grote invloed van bedrijfslobbyisten op het onderhandelingsproces.

 

Kort maar krachtig

Als de tijd voorbij is, vat gespreksleider Sandra Rotterberg het gemeenschappelijke gevoel samen: we hebben veel gehoord, veel geleerd en we hebben een idee gekregen van de standpunten van de verschillende partijen over onderwerpen die ons aan het hart gaan. Maar dit smaakt naar meer:  we zijn nog lang niet uitgedebatteerd!

 

Europa repareren

Het debat in de Brakke Grond werd georganiseerd door de Fair Green & Global alliantie (bestaande uit ActionAid, Both ENDS, Clean Clothes Campaign, Milieudefensie, SOMO & TNI) om voorbij de voor/tegen Europa discussie te gaan en inhoudelijk het debat te voeren. Zoals Matthijs Pontier (Piratenpartij) het verwoordde: “We zijn niet voor of tegen Europa: we willen Europa repareren.”

 

Zie hier ons eerdere nieuwsbericht over het verkiezingsdebat
Lees hier het het artikel op Oneworld

Lees meer over dit onderwerp