Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 30 June 2020

Extra exportondersteuning vanuit de overheid moet groen herstel stimuleren.

Bijna veertig maatschappelijke organisaties en netwerken uit de hele wereld, waaronder Both ENDS, stuurden vandaag een brief aan minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Ze vragen de bewindslieden ervoor te zorgen dat de verruiming van de exportkredietverzekering vanwege de coronacrisis, bijdraagt aan groen herstel.

De Nederlandse overheid stimuleert de export van goederen en diensten op allerlei manieren. Als de activiteiten in het buitenland financieel riskant zijn, kan een bedrijf een verzekering of garantie van de Staat aanvragen bij de Nederlandse exportkredietverzekeraar Atradius Dutch State Business (ADSB). Om de export en activiteiten in het buitenland vanwege de crisis extra te stimuleren, heeft de overheid de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een exportkredietverzekering momenteel verruimd.

Ondersteuning voor fossiel niet in lijn met Parijsdoelen

Ook veel andere landen hebben een exportkredietfaciliteit, en veel van deze landen hebben net als Nederland hun steun verruimd ter bevordering van economisch herstel. In de praktijk blijkt dat een groot deel van de exportkredietsteun van Nederland en andere landen naar activiteiten en bedrijven gaat die actief zijn in de fossiele sector. Dat is in strijd met de klimaatdoelen van Parijs en ondermijnt de investeringen van diezelfde overheden in klimaatbeleid.

Verruiming exportondersteuning alleen voor vergroening economie

Daarom wordt er in de brief aan de Nederlandse bewindslieden – die vandaag ook naar overheden in België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Spanje, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea gaat – gevraagd om de extra exportkredietverlening alleen op een transparante manier te gebruiken voor een versterking van de vergroening van de wereldeconomie en het afbouwen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Meer info (zie ook 'meer over dit onderwerp' onderaan dit artikel)

De brief naar alle overheden

Waarom werkt Both ENDS op exportkredietverzekeringen en hoe?

Website ECA-Watch

 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp