Both ENDS

Zoeken
En
Nl
 

Online sessie: De gevolgen voor het milieu en de mensenrechten bij het winnen van grondstoffen: lithium in de hoge Andes, Argentinië

Welke gevolgen heeft grondstofwinning voor het milieu en de mensenrechten? Samen met Wetlands International Europe en de EU Raw Materials Coalition organiseert Both ENDS een online sessie waarin we een open discussie faciliteren over deze consequenties. Aanleiding is de Raw Materials Week in november 2023 en het voorlopige akkoord over de Critical Raw Material Regulation.

De wetlands van de Hoge Andes in Latijns-Amerika zijn uiterst kwetsbare ecosystemen die de complexe en unieke hydrologische systemen weerspiegelen. De gebieden zijn van essentieel belang voor de biodiversiteit en het welzijn van lokale gemeenschappen. Door de lithiumwinning gaan echter jaarlijks enorme hoeveelheden water verloren en dreigen ondergrondse zoetwaterreserves te verzilten door in contact te komen met pekel.

Steun van exportkredietinstellingen

Marius Troost van Both ENDS: “Overheden haasten zich om de materialen en hulpbronnen veilig te stellen die nodig zijn voor onze energietransitie, maar vergeten vaak dat alle winningsprocessen een impact hebben op mens en milieu. Dit is zeker het geval met de lithiummijnbouw in Argentinië, zoals we in tijdens het webinar dat we organiseren met onze partner FARN uitleggen. We zullen illustreren dat duurzame mijnbouw niet bestaat en dat we heel kritisch moeten nadenken over onze honger naar hulpbronnen in het Mondiale Noorden."

Vorig jaar bracht Both ENDS een publicatie uit over de buitenlandse financiers van de Argentijnse lithiumkoorts, waaruit de steun van de exportkredietinstellingen voor de lithiummijnbouw blijkt.

In onze sessie onderzoeken we het complexe vraagstuk: de gevolgen voor het milieu en de mensenrechten van de grondstoffenwinning in kwetsbare gebieden. We bespreken mogelijke alternatieven en oplossingen, zoals een grotere vertegenwoordiging van lokale gemeenschappen in strategische partnerschappen en projecten.

Programma

  • Welkom met moderator, Teresa Hoffmann, senior beleidsadviseur grondstoffen en eerlijke handel, Brot für die Welt
  • Casestudy: Milieu-impact van lithiumwinning in de Hoge Andes: Román Baigún, programmamanager van Saving High Andes Wetlands for People and Nature, Wetlands International LAC
  • Casestudy: Menselijke impact van lithiumwinning: Pia Marchegiani, directeur milieubeleid – plaatsvervangend uitvoerend directeur, FARN\
  • De CRMA-implementatie: Robin Roel, EU Raw Materials Coalition Coordinator, European Environmental Bureau
  • Reactie van de EU
  • Vraag en antwoord
  • Afsluiting