Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Over Both ENDS

ONZE VISIE

De visie van Both ENDS is een wereld waar mensenrechten worden nageleefd, genderrechtvaardigheid de dagelijkse praktijk is en de natuur kan floreren en wordt beschermd, zodat ieders welzijn en waardigheid wordt gegarandeerd, nu en in de toekomst.

ONZE MISSIE

Both ENDS versterkt wereldwijd maatschappelijke organisaties zodat ze zeggenschap krijgen over beslissingen en activiteiten die van invloed zijn op de rechten van mensen en op het milieu. Zo werken we aan een samenleving die ecosystemen beschermt en stimuleert, en tegelijkertijd alle mensenrechten respecteert, inclusief het recht op water, voedsel en een veilige leefomgeving.

ONZE WEG NAAR VERANDERING

ToCOns wereldwijde partnernetwerk is de basis van alles wat we doen. Onze partners ontdekken, bedenken en implementeren innovatieve praktijken die lokale gemeenschappen zeggenschap geven over beslissingen die hun levens en levensonderhoud bepalen en waarbij ecosystemen eerlijk en duurzaam beheerd worden. Vanuit alle uithoeken van de wereld wijzen onze partners ons op beleid, beslissingen en investeringen die niet stroken met de belangen van mens en milieu.

Via drie strategische routes werken we samen met onze partners toe naar het bereiken van onze visie en missie:

1. Een krachtig en invloedrijk maatschappelijk middenveld

Maatschappelijke organisaties kunnen openlijk en veilig werken, laten hun stem horen en hebben invloed op de besluitvorming over het beheer van ecosystemen en over kwesties rond milieu- en mensenrechten.

2. Systeemverandering in publieke instellingen die mens en milieu vooropstellen

We veranderen het systeem op alle niveaus binnen sociale, politieke en economische instellingen, zodat zij de mensenrechten en de grenzen van onze planeet onvoorwaardelijk respecteren.

3. Transformatieve praktijken zijn de norm

Bottom-up, planeetvriendelijke praktijken worden omarmd en ondersteund door financiers en beleidmakers, waardoor deze massaal worden opgeschaald en geïntegreerd in beleid.

Meer informatie over onze routes naar verandering vind je in de Both ENDS Strategie 2020-2025.

HOE WE WERKEN: EEN PLATTE ORGANISATIE

Both ENDS heeft geen managementteam, nauwelijks teamoverleggen en al helemaal geen 'directeur die over iedereen de baas is'. Both ENDS heeft sinds 2016 een platte organisatiestructuur met gezamenlijkheid als uitgangspunt. Ook hierin zie je onze slogan 'Connecting people for change' terugkomen. Lees hier meer over onze organisatiestructuur

 

 • pagina

  Onze strategie 2020-2025

  De strategie van Both ENDS richt zich tot 2025 op 3 pijlers: 1) het versterken van het maatschappelijk middenveld; 2) systeemverandering in onze publieke instituties en 3) de uitbreiding van bottom-up, planeetvriendelijke praktijken.

  Om onze doelen te behalen werken we, zoals altijd, samen met een breed scala aan partners in binnen- en buitenland. Ook deze strategie is tot stand gekomen in samanwerking met ons wereldwijde netwerk.

 • pagina

  Jaarverslag

  Alles over ons werk, onze werkwijze, en de belangrijkste resultaten vind je in ons jaarverslag. Inclusief jaarrekening.

 • pagina

  Medewerkers

  Bij Both ENDS werkt een team van zo'n 40 mensen aan een duurzame, eerlijke wereld waarin iedereen een stem heeft. Leer hier onze collega's kennen en neem contact met ze op.

 • pagina

  Bestuur

  Ons bestuur houdt toezicht op de bedrijfsvoering en het beleid van Both ENDS. De expertise van de bestuursleden in advies over initiatieven, juridische vraagstukken, accountancy, management en andere strategische onderwerpen versterken de Stichting.

  Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar. Elk lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, wat nog eens voor vier jaar verlengd kan worden tot een maximum van acht jaar. Het bestuur wijst onder haar leden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

 • pagina

  Vacatures

  Wil jij bijdragen aan de missie van Both ENDS? Op deze pagina vind je onze betaalde vacatures, stageplekken en vrijwilligersfuncties.

 • pagina

  Contact

  Post- en bezoekadres:

  Stichting Both ENDS

  Nobelstraat 4
  3512 EN Utrecht
  Nederland