Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 19 maart 2024

Both ENDS – best bijzonder

Both ENDS heeft geen managementteam, nauwelijks teamoverleggen en al helemaal geen 'directeur die over iedereen de baas is'. Both ENDS heeft sinds 2016 een platte organisatiestructuur met gezamenlijkheid als uitgangspunt. Ook hierin zie je ons doel 'Connecting people for change' terugkomen.

De thuisgroepen

Nieuw voor de meeste mensen zijn de thuisgroepen; de veilige thuishaven van elke medewerker. Thuisgroepen zijn heterogene groepen, en de medewerkers per groep hebben hiërarchisch of qua werk niet per se met elkaar te maken. Alles wordt veilig besproken, er is ruimte voor serieuze intervisie én voor leuke dingen, en er is altijd ruimte voor de grote zaken die spelen in de inhoud. Er zijn vier thuisgroepen met ongeveer acht tot tien mensen per groep. Aan het 'hoofd' van de thuisgroep staat een thuisgroepcoördinator: een rol die eens in de zoveel jaar rouleert. Deze coördinator is de rechterhand van de HR-manager en eerste aanspreekpunt voor medewerkers als er 'iets' is.

De hoofdprocessen

De organisatiestrategie wordt via vier hoofdprocessen ontwikkeld en bewaakt: Inhoud, Fondsenwerving & Acquisitie (F&A), Partners, en PMEL & Kwaliteit (planning, monitoring, evaluatie en leren). De Procesgroepen zijn eigenlijk kleine managementteams met een behoorlijke mate van mandaat over hun proces. Om tot gedragen besluiten te komen halen ze de relevante collega's erbij. Daarvoor gebruiken de procesgroepen het RACI-model (Responsible, Accountable, Consulted, Informed). Het idee van zo'n procesgroep is: zorgen dat er in dat proces gebeurt wat er moet gebeuren (bijvoorbeeld: zorgen dat er een partnerbeleid komt, zorgen dat er een organisatiestrategie komt, zorgen dat er fondsen worden geworven etc.). De procesgroep hoeft niet per se zelf uit te voeren (het zijn voornamelijk 'rollen' en geen volledige functies) maar moet wel zorgen dat het in de organisatie belegd wordt. Elk proces heeft één hoofd-proceseigenaar en drie proceseigenaren die verdeeld zijn over de thuisgroepen. Zo is elk proces vertegenwoordigd in elke thuisgroep.

De ondersteunende processen

Naast de hoofdprocessen zijn er een aantal ondersteunende processen: dit zijn de processen die niet per se een afgevaardigde in elke thuisgroep hebben, zoals communicatie. Het zijn geen rollen maar functies: communicatie, office, finance, ICT en HR. Elke functie heeft een eerste aanspreekpunt. Organisatiebrede onderwerpen kunnen ze aankaarten via de thuisgroepen of tijdens de wekelijkse dinsdagochtendpresentatie delen. Bij zo'n presentatie komt de hele organisatie bijeen om geïnformeerd te worden over ontwikkelingen (zoals besluiten of resultaten van iemands werk).

De uitdagingen

Is het altijd makkelijk? Geen enkele organisatievorm is makkelijk en ook onze vorm heeft uitdagingen. Veel mogelijkheden tot het geven van input en deelname aan processen in combinatie met gepassioneerde mensen leidt soms tot onduidelijkheid over waar het ultieme besluit wordt genomen. Deze organisatievorm vraagt veel discipline van iedereen met een rol (in processen en thuisgroepen) en een actieve opstelling van ons allemaal waarbij we rekening houden met de diversiteit van werknemers.

De oogst

Both ENDS werkt nu acht jaar met dit model en het heeft in Coronatijd veel van onze medewerkers goed betrokken gehouden. De thuisgroepen hebben in die periode wezenlijk bijgedragen aan het opvangen van de grote (persoonlijke) veranderingen waar iedereen mee te maken kreeg en de organisatiebinding. Veel (oud-)medewerkers van Both ENDS ervaren een groot 'familie'-gevoel bij de organisatie. Connecting people for change betekent dat er ook echt sprake moet zijn van een connectie. In onze visie kunnen mensen dat alleen als er sprake is van vertrouwen en van een gezamenlijke overtuiging dat verandering nodig is.

Lees meer over dit onderwerp