Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Agri-ProFocus

actief in de volgende landen

Nederland, Mozambique, Niger, Rwanda, Oeganda, Zambia, Kenia, Ethiopië, Benin, Mali

werkt met Both ENDS aan

Agri-ProFocus is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse ngo's, bedrijven, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus en boerenorganisaties. Het bevordert het boerenondernemerschap in ontwikkelingslanden. Elk lid is werkzaam in verschillende netwerken in ontwikkelingslanden. Agri-ProFocus is de optelsom van al deze netwerken.

Door het coördineren van activiteiten, het uitwisselen van informatie en ideeën en gezamenlijk actie te ondernemen, streeft Agri-ProFocus ernaar om de bestaande relaties te verbeteren en een betere service te bieden aan boeren in het Zuiden. Both ENDS is lid van Agri-ProFocus sinds 2007.

meerwaarde samenwerking

Both ENDS waardeert het Agri-ProFocus-partnerschap omdat er tussen de leden in wisselende samenstelling wordt samengewerkt op het gebied van landbouw, duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen en ontwikkeling van levensonderhoud.

Both ENDS ontwikkelt vernieuwende ideeën voor afkomstig van sociaal en ecologisch verantwoorde maatschappelijke organisaties uit het Zuiden, gericht op een duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Deze ideeën vinden hun oorsprong in de lokale realiteit en vormen een antwoord op de nationale en internationale beleidsagenda's.

EXTRA

In november 2010 hebben Both ENDS en Agri-ProFocus samengewerkt tijdens de Down2Earth Conference in Den Haag. Leden van Agri-ProFocus ontwikkelden samen een stappenplan dat is opgenomen in het document Roadmap for Action. Dit stappenplan is mede gebaseerd op de actiemogelijkheden van het IAASTD rapport Agriculture at a Crossroads.

Externe links