Both ENDS

Nieuws / 11 december 2017

Kersverse regering moet ondersteuning fossiele sector afbouwen

Deze week spreekt de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat met minister Wiebes over de begroting van zijn ministerie. Dit is dus hét moment waarop de regering kan laten zien dat het er alles aan wil doen om haar eigen klimaatdoelstellingen te behalen. Eén van de belangrijkste stappen in die richting is het afbouwen van financiële steun voor de fossiele industrie.

Ondersteuning fossiele sector gaat ten koste van schone energie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken schreef zelf in 2014 dat het gebruik van fossiele brandstoffen verantwoordelijk is voor twee derde van de mondiale CO2-uitstoot, en dat het energieverbruik vooral in ontwikkelingslanden nog fors zal stijgen. Dat maakt het extra belangrijk om juist in die landen een schone en efficiënte energiesector te ontwikkelen. Als de overheid de fossiele-brandstoffensector blijft ondersteunen wordt die ontwikkeling echter gefrustreerd.

 

Kansen voor het ministerie

Ondanks deze observaties van het ministerie, blijkt uit onderzoek van ODI/CAN en Both ENDS dat Nederland nog steeds aanzienlijke financiële ondersteuning geeft aan de fossiele-energiesector.Het afbouwen en uiteindelijk stoppen van financiële steun voor de fossiele industrie moet daarom volgens ons een belangrijk punt zijn op de agenda van het begrotingsdebat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Door de spreekwoordelijke koe meteen bij de horens te vatten kan de kersverse regering laten zien dat ze zich niet alleen hard maakt voor economische zaken, maar ook voor het klimaat.

 

Both ENDS en Milieudefensie stuurden een 'position paper' aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat om bovenstaande punten in te brengen in het debat.

 

Meer informatie over de ondersteuning van de fossiele sector vanuit Nederland

 

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp