Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Blog / 9 August 2013

Zomertijd

Zomertijd

 

Toen in Nederland de minister van Handel en Hulp werd geïnstalleerd, brak in ons land het debat los over de Nederlandse rol in de internationale economische en duurzame ontwikkeling. Both ENDS is gespecialiseerd in de dilemma's van wereldwijde handel en investeringen en rechtvaardige en duurzame ontwikkeling. Wij namen daarom actief deel aan het debat om de veronderstelling dat Nederlandse handel uit zichzelf een stimulans zal zijn voor eerlijke en duurzame mondiale ontwikkeling, ter discussie te stellen.

 

2012 heeft ons laten zien dat de focus op het Nederlandse en Europese politieke en publieke debat over handel en hulp, in nauwe samenwerking met de leden van de Fair, Green & Global (FFG) alliantie, de juiste is. Tegelijkertijd kunnen wij binnen de ‘Ecosystem Alliance’ en de ‘Communities of Change Alliance’ blijven inzetten op lokaal duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, en laten zien dat milieuvraagstukken bepalend moeten zijn in internationaal beleid.

 

Terugkijkend op 2012 hebben we heel veel geleerd over communicatie, over fondsenwerving en over het vormen van allianties in Nederland. Ons jaarverslag vertelt over al deze activiteiten en weerspiegelt de energie die we krijgen door samen te werken met zoveel uitstekende partners over de hele wereld.

 

Geweldig leesvoer voor deze zomerdagen dus. Geniet ervan!

 

Jaarverslag 2012

Lees meer over dit onderwerp