Both ENDS

Zoeken
En
Nl

Visie en missie

De visie van Both ENDS is een wereld waar duurzaamheid en sociale gelijkheid op de lange termijn prioriteit hebben boven korte-termijn winsten.

Om deze visie te realiseren, versterkt Both ENDS wereldwijd het maatschappelijk middenveld zodat zij een doorslaggevende stem krijgen in het gebruik van de natuur en de leefomgeving, wat bijdraagt aan samenlevingen die binnen de planetaire grenzen blijven en alle mensenrechten respecteren, inclusief het recht op water, voedsel en een veilige leefomgeving.

Vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld moeten een vrije, actieve en invloedrijke stem hebben in het gebruik van natuurlijke hulpbronnen die hun kwaliteit van leven en de toekomst van hun kinderen bepalen. Het respecteren van de planetaire grenzen is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. We moeten klimaatverandering, het verlies van biodiversiteit, milieuvervuiling en het gat in de ozonlaag minimaliseren, en land en water op een verantwoorde manier gebruiken, om onze planeet leefbaar te houden. Tegelijkertijd moeten duurzame samenlevingen alle mensenrechten respecteren. Niet alleen het recht op water, voedsel en een veilige leefomgeving, maar ook gendergelijkheid, inheemse rechten en ruimte voor het maatschappelijk middenveld.

Hoe doen we dat? Onze Theory of Change

Voor Both ENDS is het maatschappelijk middenveld in het Zuiden de basis voor alles wat we doen. Ons wereldwijde netwerk van milieuorganisaties, activisten, gemeenschapsorganisaties, regionale fondsen en onderzoekers is onze radarantenne die continu bedreigingen signaleert voor duurzame ontwikkeling.

Maatschappelijke actoren zijn bovendien degenen die het beste alternatieven kunnen aandragen voor deze bedreigingen. Over de hele wereld zijn mensen betrokken bij initiatieven die aantonen hoe economische belangen hand in hand kunnen gaan met respect voor de natuur en het welzijn van mensen. Deze initiatieven - veelal nog klein en versnipperd - houden de hoop levend dat duurzame en eerlijke economische systemen mogelijk zijn, zowel lokaal als wereldwijd.

Samen met onze partners uit het maatschappelijk middenveld vertaalt Both ENDS de signalen van schadelijk beleid en schadelijke investeringen in beleidsbeïnvloeding en alternatieven ten gunste van duurzame ontwikkeling. Erkenning van de sleutelrol van het maatschappelijk middenveld is daarbij een belangrijk voorwaarde.

Organiseren van beleidsbeïnvloeding

Op basis van hun eigen ervaringen legt het maatschappelijk middenveld de negatieve effecten bloot van investeringen, handel en beleid. We tillen deze ervaringen naar een hoger plan door te pleiten voor beleid en beleidsvormingsprocessen volgens de basisprincipes van duurzame en inclusieve ontwikkeling, met de nadruk op implementatie en handhaving.

Om dit te kunnen doen moet het maatschappelijk middenveld toegang hebben tot beleidsmakers, voldoende organisatorische capaciteit hebben om effectief hun stem te laten horen, en beschikken over voldoende financiering.

Both ENDS werkt nauw samen met partners uit het maatschappelijk middenveld zodat we elkaar kunnen steunen in ons gezamenlijk streven naar ruimte en vrijheid om mee te praten. Onder andere ontwikkelen we strategieën voor beleidsbeïnvloeding en voeren deze uit, en we wisselen kennis en ervaringen uit. Onze beleidsbeïnvloeding richt zich niet alleen op beleidsmakers bij overheden, maar ook op publieke, semi-publieke en private investeerders op lokaal, regionaal en internationaal niveau.

Alternatieven bieden

Naast het pleiten tegen schadelijke ontwikkelingen is het ook van groot belang om alternatieven te bieden die de transitie naar een duurzame en eerlijke samenleving bevorderen. Deze alternatieven kunnen beleidsmaatregelen, wetten, praktijken en bestuursmodellen zijn en beginnen vaak als kleinschalige, lokale initiatieven.

Samen met andere maatschappelijke organisaties identificeert en/of ontwikkelt Both ENDS deze alternatieve beleidsmaatregelen, wetten, praktijken en bestuursmodellen die bijdragen aan het duurzaam gebruik van bossen, water en land met respect voor de mensenrechten. We promoten deze alternatieven om ze te kunnen opschalen en te verspreiden door een brede groep belanghebbenden. Uiteindelijk willen we dat ook besluitmakers en investeerders volgens deze alternatieven handelen, ze implementeren en afdwingen.

Door tegelijk de wegen van beleidsbeïnvloeding (inclusief capaciteitsontwikkeling) en het promoten van alternatieven te bewandelen, zullen beleid, wettelijke kaders en praktijken die duurzame en inclusieve ontwikkeling garanderen in werking treden en effect hebben door implementatie, het afdwingen van naleving ervan en duurzame investeringen.

Download ook onze huidige strategie (2015-2020)