Both ENDS

En
Nl
Zoeken

Melvin van der Veen

Water • Klimaatadaptatie • Alternatieven • Negotiated Approach

Ik kwam voor het eerst in contact met het werk van Both ENDS' partners tijdens mijn veldwerk in de Argentijnse Paraná Delta. Een jaar later reisde ik tijdens mijn stage voor Both ENDS mee naar de partnerbijeenkomst voor de Ecosystem Alliance in de Braziliaanse Pantanal wetland. Wat deze ervaringen met elkaar gemeen hebben, is dat de partners mij geïnspireerd hebben over de manier waarop zij zich met passie, moed, strijdlust en creativiteit inzetten voor duurzaam en inclusief waterbeheer.

In mijn werk voor Both ENDS ondersteun ik lokale groepen in 'het Zuiden' om dit werk mogelijk te maken. Soms is het daarbij van belang dat partners veilig en effectief kunnen protesteren, bijvoorbeeld tegen grootschalige infrastructuurprojecten die hun leefomgeving en de natuur bedreigen. Tegelijkertijd kijk ik met behulp van de Negotiated Approach met partners ook specifiek naar oplossingen voor duurzaam waterbeheer en klimaatadaptatie, waarmee mogelijke conflicten voorkomen kunnen worden door inspraak en eigenaarschap van alle watergebruikers te waarborgen.

P1040411_Melvin_web.JPG
Melvin van der Veen