Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 12 september 2016

Vrouwen claimen zeggenschap over Tana Delta

Vaak worden vrouwen het hardst getroffen als overheden gebieden aanwijzen voor ontwikkeling, zoals mijnbouw of grootschalige landbouw. Vrouwen zijn over het algemeen verantwoordelijk voor de voedselvoorziening van hun gezin. Daarvoor zijn zij afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen als water en land. Tegelijkertijd hebben vrouwen nauwelijks toegang tot besluitvormings-procedures. Door de positie van vrouwen in de Keniaanse Tana Delta te versterken heeft Both ENDS' partnerorganisatie Nature Kenya een succesvolle tegenmacht gecreëerd om nationale beleidsmakers te overtuigen van de noodzaak om vrouwen te betrekken in landgebruiksplanning. En met succes!

Ontwikkeling in de Tana Delta
De Tana Delta is een gebied met een unieke biodiversiteit, waar ongeveer 100.000 boeren, vissers en nomaden werken en leven. Natuurlijke hulpbronnen zoals land en water zijn essentieel voor hun duurzame levensonderhoud. Sinds 2007 heeft de Keniaanse regering echter verschillende lokale en buitenlandse investeerders toestemming gegeven om de Tana Delta te gebruiken voor de productie van biobrandstoffen, zoals suikerriet.


Nature Kenya voerde - met steun van Both ENDS - campagne om natuurbehoud en traditionele manieren van levensonderhoud in de Delta te promoten. De organisatie bezocht huishoudens om hen te informeren over de mogelijke gevolgen van de voorgestelde grootschalige ontwikkelingen op hun huidige landgebruik en om de visies van lokale gemeenschappen op het landgebruiksplan te verzamelen.


De stem van vrouwen wordt niet gehoord
Tijdens deze bezoeken kwam Nature Kenya erachter dat vrouwen nauwelijks toegang hadden tot de besluitvormingsprocedures in de delta.


Vrouwen zijn in Kenia vaak hoofdverantwoordelijk voor de voedselvoorziening van hun gezin. Vrouwen hebben dagelijks te maken met kwesties rond landbezit en watervoorziening, kweken groente en bewerken het land. Aan de andere kant hebben zij echter beperkte toegang tot informatie over hun landrechten en de gevolgen van veranderingen in landgebruik. Tel daarbij op dat zij maar nauwelijks meedoen aan de besluitvormingsprocessen over landgebruik, en het is duidelijk dat vooral vrouwen erg kwetsbaar zijn voor negatieve gevolgen van milieuvervuiling en landroof.


Vrouwenbetrokkenheid in de Delta
Om ook de stem van vrouwen te laten horen in het planningsproces heeft Nature Kenya zich vooral gericht op de rol van vrouwen in lokaal overleg. Ze eisten van lokale leiders dat ten minste 30% van de deelnemers aan bijeenkomsten vrouwen moesten zijn. Zo kwamen vrouwen en hun behoeften centraal te staan in het landgebruiksplan. Bovendien zocht Nature Kenya nieuwe economische activiteiten voor vrouwen, zoals bijen houden, moestuinen of kippen houden. Deze activiteiten zijn goed voor hun zelfvertrouwen en verhoogt hun inkomen.


Informatievoorziening en capaciteitsversterking voor vrouwen werden zo gecombineerd met het creëren van politieke ruimte voor vrouwen om hun aanspraak op land en natuurlijke hulpbronnen kenbaar te maken in belangrijke besluitvormingsprocessen. Zo worden vrouwen een sterke tegenmacht die ervoor zorgt dat ontwikkelingsplannen niet alleen een paar gelukkigen, maar ook de meest kwetsbare groepen in Kenia ten goede komen.


Resultaat: een breed gedragen landgebruiksplan
In 2011 pleitte Nature Kenya er met succes voor bij de Keniaanse overheid om bij het opstellen van het Tana Delta Landgebruiksplan rekening te houden met de belangen van alle betrokkenen. Hierdoor is het uiteindelijke landgebruiksplan een goed uitonderhandeld document dat wordt gesteund door nationale en lokale overheden en de gemeenschappen.


Het plan bevat heldere afspraken over watergebruik, waar bedrijven mogen investeren, welke waar nomaden hun vee kunnen laten grazen en waar boeren landbouw kunnen bedrijven. Daarnaast blijft een groot gebied intact, vooral om een thuis te bieden aan tientallen bedreigde vogelsoorten.


Lees ook:
12 september 2016: De Kracht van Tegenmacht
Vice Versa, 12 september 2016: Dossier De Kracht van Tegenmacht
OneWorld, 12 november 2015: De waarde van water, land én de bevolking
Nature Kenya, 31 oktober 2014: Where land, sea and river meet – the Tana River Delta

Lees meer over dit onderwerp