Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 20 september 2012

Rapport over de impact van dammen op riviervisserij in India

Met meer dan 5100 dammen en nog honderden in de planning is India wereldwijd een van de koplopers op dit gebied. De negatieve impact die dammen hebben op ecosystemen, op mensen die gedwongen moeten verhuizen en op de waterveiligheid is al veel onderzocht. De problemen die dammen voor visserij en degenen die hier van afhankelijk zijn opleveren, krijgen echter weinig aandacht. South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP) heeft daarom onlangs een rapport uitgebracht: “Impacts on Riverine Fisheries in India”.

Ongezien en ongehoord
De analyse laat geen ruimte voor twijfel: dammen zijn funest voor visserij. Ondanks het feit dat miljoenen mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van visserij, is er weinig aandacht voor het probleem. Dit gebrek aan aandacht betekent dat de bouw van grote dammen door gaat zonder dat er wordt gezocht naar maatregelen die de gevolgen voor de visserij beperken. Vissers krijgen geen compensatie en met het verdwijnen van hun traditionele bron van inkomsten worden ze gedwongen hun heil op andere plaatsen te zoeken – zonder opleiding of relevante vaardigheden.

 

Besluitvorming van bovenaf
Helaas komt dit niet alleen in India, maar in veel meer ontwikkelingslanden voor waar de bestaansmiddelen van mensen in nauw verband staan met de gezondheid van ecosystemen. Bij de huidige top down, gecentraliseerde en ondoorzichtige besluitvormingsprocessen is er voor gemeenschappen geen enkele ruimte om voor hun belangen op te komen. Doordat lobby en onderhandeling onmogelijk is staan zij machteloos: ze kunnen de ecosystemen waarvan ze afhankelijk zijn niet beschermen.

 

Negotiated Approach
De oplossing ligt in de zogeheten ‘Negotiated Approach to Integrated River Basin Management’. Hierbij zijn lokale gemeenschappen zelf verantwoordelijk voor het beheer van het stroomgebied. Alleen als alle partijen, te beginnen met de lokale gemeenschappen zelf, op alle niveaus betrokken worden bij de besluitvorming rond het beheer van natuurlijke hulpbronnen, kunnen deze problemen worden aangepakt. Frappant is dat duurzame visserij al eeuwenlang werd toegepast in vele vissersdorpen: men beschermde dan bijvoorbeeld een bepaald stuk rivier of stelde een visseizoen in. Als deze methoden weer zouden worden toegepast zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor alleen al de 10,8 miljoen vissers in India die afhankelijk zijn van rivieren.

 

Factsheet ‘Negotiated Approach to Integrated River Basin Management’

SANDRP Report on Impacts of Dams on Riverine Fisheries in India

South Asia Network on Dams, Rivers and People (SANDRP)

 

 

Foto: 'Depending on Subsistence fishing at Shastri Estuary, Western ghats' door Parineeta Dandekar (SANDRP)

Lees meer over dit onderwerp