Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 26 januari 2017

Niets geleerd van TTIP en CETA in de onderhandelingen over verdrag EU-Indonesië

Van 24 tot en met 28 januari 2017 vond op Bali de tweede onderhandelingsronde plaats over een 'Comprehensive Economic Partnership Agreement' (CEPA) tussen de EU en Indonesië. Het voorgestelde akkoord gaat over liberalisering en deregulering op grote schaal, met mogelijjk enorme gevolgen voor lokale mensen en hun leefomgeving. Maatschappelijke organisaties, inclusief Both ENDS, brachten een verklaring uit waarin ze hun zorgen uiten en waarin ze de onderhandelaren oproepen het proces te stoppen en de mogelijke impact van het verdrag op lokale gemeenschappen en het milieu te onderzoeken.

Mensenrechten boven vrijhandel
De belangen van 's werelds grootste multinationals wegen zwaar in de onderhandelingen, ondanks het groeiende wereldwijde besef dat onbeperkte vrijhandel en wettelijke bescherming voor big business op de lange termijn verre van duurzaam is. Omdat de nadruk bijvoorbeeld wordt gelegd op markttoegang voor buitenlandse investeerders, dreigt de toegang tot universele, betaalbare toegang tot openbare basisdiensten in gevaar te komen.

 

Wereldwijde steun: meer dan 40 CSO's hebben de verklaring getekend
Both ENDS, Indonesia for Global Justice, SOMO en TNI, roepen samen met de ondertekenende organisaties uit Indonesië, de 'ASEAN-landen' en Europa, op de onderhandelingen een halt toe te roepen en ervoor te zorgen dat eerst het maatschappelijk middenveld (in de breedste zin van het woord) wordt geraadpleegd over de mogelijke gevolgen van een CEPA-akkoord.

 

Verdere onderhandelingen zouden moeten worden voorafgegaan door een degelijke Sustainability Impact Assessment (SIA) en een Human Rights Impact Assessment (HRIA), zodat de mogelijke gevolgen van het voorgestelde akkoord op milieu, sociale- en mensenrechten en op de economie in kaart gebracht kunnen worden.

 

Bescherm mensenrechten
Wij vragen Indonesië en de EU om de basisrechten van mensen mee te nemen in de onderhandelingen, door de aanbevelingen in onze verklaring op te nemen. Dezen aanbevelingen gelden ook voor andere EU-onderhandelingen met ASEAN, inclusief die met de Philippijnen, Thailand en Myanmar.

 

Meer informatie:

De verklaring van de organisaties over het  EU-Indonesia CEPA-verdrag voor de 2e ronde van de onderhandelingen.

Free to download E-book: 'Rethinking Bilateral Investment Treaties: critical issues and political choices'

 

De website van Indonesia for Global Justice (IGJ)

Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp