Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 23 november 2015

Kolenfinancierings-deal is zo lek als een zeef

Na bijna twee jaar onderhandelen hebben de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een overeenkomst bereikt over het verminderen van steun aan een aantal kolencentrales door hun exportkredietinstellingen (ECA’s). De overeenkomst komt daags nadat de G20 opnieuw haar bereidheid heeft uitgesproken subsidies op inefficiënte fossiele brandstoffen te verminderen, en slechts 12 dagen voor aanvang van de VN-Klimaatconferentie 'COP21'. De overeenkomst, die van kracht wordt in 2017, staat nog altijd de zogenaamde “ultra superkritische” kolencentrales toe, en in de allerarmste landen ook de minder efficiënte centrales.

Samen met andere leden van het ECA-watch netwerk ging Niels Hazekamp naar de OESO-vergadering om te pleiten voor het afbouwen van de steun aan kolencentrales. Naar zijn mening zal de recent gesloten overeenkomst geen eind maken aan de klimaatcrisis.


Overeenkomst leidt mogelijk zelfs tot nieuwe kolencentrales

“Both ENDS beseft dat de nieuwe regels een compromis zijn en dat ze door sommige partijen als een grote stap voorwaarts worden beschouwd. Maar na zo’n lange periode van onderhandelingen kunnen wij niet anders dan zeer teleurgesteld zijn over deze uitkomst. In plaats van een eind te maken aan door de overheid gesteunde exportkredieten voor kolencentrales leiden de nieuwe regels mogelijk tot een hele nieuwe generatie kolencentrales. Dit is het tegenovergestelde van wat we hoopten te bereiken.”

 

ECA’s moeten verantwoordelijkheid nemen

“Met de nieuwe regels is overheidssteun voor kolencentrales niet volledig uitgesloten. We zijn blij dat een aantal landen ECA-watch volgden en vroegen om het afbouwen van door ECA’s gesteunde kredieten voor kolencentrales, maar zij hebben duidelijk verloren. ECA’s leveren grootscheepse steun aan ontwikkelingen die zeer schadelijk zijn voor klimaat en samenleving maar ze erkennen nog steeds niet hun verantwoordelijkheid.”

 

Geen toekomst voor energiewinning uit steenkool

“Om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal 2 graden Celsius te beperken zouden volgens het Internationaal Energieagentschap geen nieuwe kolencentrales gebouwd moeten worden, en ten minste tweederde van de bestaande centrales in 2035 gesloten moeten zijn. Klimaatwetenschappers stellen duidelijk dat er geen toekomst is voor energiewinning uit steenkool en dat het afschaffen van steenkool en andere fossiele brandstoffen absoluut noodzakelijk is, hoe eerder hoe beter. ECA’s kunnen bijdragen aan dit proces door het afbouwen van overheidssteun voor alle activiteiten die te maken hebben met fossiele brandstoffen, te beginnen met steenkool.” 

 

Regels gelden niet voor alle exportkredieten

“Iets anders wat ons bij Both ENDS en ECA-watch zorgen baart, is dat de nieuwe regels, die van kracht zullen worden in januari 2017, slechts van toepassing zijn op de ondersteuning door exportkredieten die onder de regeling vallen. Aangezien ECA’s ook buiten deze regeling aanzienlijke ondersteuning verlenen aan de kolensector is de effectiviteit van de nieuwe regels in de praktijk mogelijk nog beperkter. Bovendien zullen de nieuwe regels nog besproken moeten worden binnen de EU, wat lastig zal zijn omdat het een controversieel onderwerp is. Wat zal er met de overeenkomst gebeuren als de EU er niet in slaagt een compromis te bereiken?”

 

Both ENDS maakt deel uit van het ECA-watch netwerk.

Zie ook het persbericht van onze partner Friends of the Earth.

Lees meer over dit onderwerp