Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 21 september 2011

Interview met Sukanta Sen (BARCIK)

Pieter Jansen, programme officer bij Both ENDS, interviewde Sukanta Sen van het Bangladesh Resource Center for Indigenous Knowledge (BARCIK). BARCIK is werkzaam op het gebied van milieu, behoud van biodiversiteit en ontwikkeling. Zij zetten zich in om lokale en inheemse kennis in ontwikkelingsprojecten te bevorderen en voor de versterking van de positie van lokale en inheemse gemeenschappen.


Waarom is dit Resource Center ontstaan?
De voornaamste reden om het Resource Center te starten was de noodzaak om lokale en inheemse kennis in kaart brengen, aangezien de landbouw en landelijke omgeving in Bangladesh bouwen op lokale kennis en wijsheid. Dit initiatief richt zich op onderzoek, beleidsbeïnvloeding en de ontwikkeling van campagnes. 


Kun je een voorbeeld geven van hoe BARCIK inheemse kennis en lokale gebruiken opneemt in ontwikkelingsprojecten?
Om in Bangladesh meer monden te kunnen voeden hebben beleidsmakers, het Ministerie van Landbouw en zelfs sommige onderzoekers allemaal hetzelfde plan bedacht om de voedselvoorziening te vergroten. Zij denken allen dat de introductie van hybride rijst dé manier is om dit probleem op te lossen. Terwijl binnen lokale gemeenschappen ook andere soorten rijst bestaan die milieuvriendelijker te verbouwen zijn en zelfs lagere productiekosten hebben. Samen met lokale gemeenschappen hebben we producten als rijst, medicinale planten en vis in kaart gebracht. Mensen in andere gebieden kunnen hier ook hun voordeel mee doen. 


Is er in Bangladesh een leider op spiritueel- of milieugebied die je als voorbeeld neemt in je werk?
Nee, wij hebben geen voorbeeld op het gebied van religie of milieu. Wel volgen wij door het hele land duizenden boeren, vissers, traditionele genezers en culturele activisten, en proberen van hen te leren. 


Welke maatschappelijke kansen en veranderingen verwacht je van de Asian Development Bank en soortgelijke instellingen?

BARCIK werkt niet met internationale financiële instellingen zoals de Asian Development Bank of de Wereldbank. We geloven niet dat zij werkelijk mensen helpen zichzelf te ontwikkelen, want uiteindelijk maakt hun invloed onze maatschappij afhankelijk en kwetsbaar. 


Wat is de meest succesvolle activiteit van BARCIK die je wilt delen met andere mensen en organisaties uit Zuid-Azië?

BARCIK leidde een onderzoek in de landbouw en farmers-to-farmers extension process. Dit zijn processen waarin boeren en lokale gemeenschappen voortouw nemen in de ontwikkeling van een landbouwsysteem of ander ontwikkelingsproject. Dit is ons meest succesvolle activiteit en veel kleine ngo's in Bangladesh zijn geïnteresseerd om dit proces van ons te leren. Ook vier ngo's uit Nepal bezochten onze projectgebieden om meer te weten te komen over hetfarmers-to-farmers extension process.

Verder werken wij samen met Both ENDS in een project over de rol van gender in werkprocessen, gezamenlijk met de familie van niet-hout bosproducten producenten, vooral de honing- en houtverzamelaars in het Sunderbans gebied. Wij willen een praktische benadering toetsen waarmee aandacht voor gender een vaste rol inneemt in onze werkzaamheden ter beheer van natuurlijke hulpbronnen. Context en ambitie zijn daarbij belangrijke factoren. BARCIK is trots om te mogen samenwerken met Both ENDS.

 

Klik hier om de website van BARCIK te bezoeken.

Lees meer over dit onderwerp