Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 11 augustus 2016

India zegt bilaterale investeringsverdragen op

Onlangs heeft India eenzijdig de investeringsbeschermingsovereenkomsten (IBO) met 57 landen, waaronder Nederland, opgezegd. Hierdoor kunnen Nederlandse bedrijven in India en Indiase bedrijven in Nederland per december 2016 niet langer gebruikmaken van het controversiële arbitragesysteem ISDS. Volgens Burghard Ilge van Both ENDS is dit initiatief van India een stap in de goede richting, maar is het een gemiste kans dat Nederland niet heeft ingestemd met de beëindiging van de IBO met India. Hierdoor blijft de oude IBO nog 15 jaar lang gelden voor oude investeringen.

IBO's zijn vaak erg nadelig voor ontwikkelingslanden, omdat deze buitenlandse investeerders vergaande bescherming bieden via arbitragesysteem ISDS. Investeerders die menen last te hebben van gewijzigd overheidsbeleid kunnen via ISDS miljarden van een staat claimen. "Hiermee heeft het bedrijfsleven een ongewenste machtspositie", zegt Burghard Ilge. "Bedrijven kunnen zo overheden in ontwikkelingslanden onder druk zetten, en wetgeving frustreren die vaak juist hoognodig is om mensen en milieu beter te beschermen."


Door het eenzijdig opzeggen van 57 IBO's, niet alleen met Nederland maar ook met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje, heeft India nu belangrijke stappen gezet om dit ISDS-systeem af te zwakken. Met toestemming van Nederland had het riskante oude investeringsverdrag met India eind november helemaal buiten werking kunnen worden gesteld. Omdat Nederland dit heeft nagelaten, blijft het oude verdrag nog 15 jaar gelden voor investeringen die vóór 1 december 2016 gedaan zijn. Burghard Ilge is hierdoor negatief verrast: "Nederland heeft eerder juist gesteld dat zulke IBO's niet langer kunnen. Door in te stemmen met de beëindiging van het verdrag tussen Nederland en India waren we in één keer van die hele overeenkomst af geweest."


Ondertussen lopen er onderhandelingen over een nieuw investeringsverdrag tussen India en de EU, die deze bevoegdheid heeft overgenomen van de lidstaten. India heeft daarvoor een nieuw model IBO opgesteld, dat volgens Burghard Ilge een flinke verbetering is. "Toch gaat ook deze verandering ons niet ver genoeg. Er zit nog steeds een vorm van ISDS in, en wat Both ENDS betreft gaat ISDS er helemaal uit. Er is een heel andere aanpak nodig. Both ENDS blijft deze onderhandelingen daarom nauwgezet volgen. We zullen onze analyses van de verdragsteksten waar nodig delen met beleidsmakers en non-gouvernementele organisaties in zowel Nederland als India. Wat ons betreft komt er in deze vorm helemaal geen nieuwe overeenkomst."

 

Meer informatie over dit onderwerp:

Lees meer over dit onderwerp