Both ENDS

Nieuws / 21 January 2019

Aftrap Europese campagne tegen oneerlijke investeringsverdragen

Vandaag doet een alliantie van meer dan 150 organisaties, vakbonden en sociale bewegingen in allerlei landen in Europa de aftrap voor een gezamenlijke campagne tegen oneerlijke handels- en investeringsverdragen, in het bijzonder tegen het omstreden Investor-to-State-Dispute-Settlement (ISDS)- mechanisme. Daarmee kunnen investeerders staten aanklagen als deze (sociale en milieu-)wetten maken die de winst van de investeerder in gevaar kunnen brengen. 

De rechten van investeerders, grote bedrijven en multinationals wegen met ISDS zwaarder dan die van mens en milieu in de landen waar geïnvesteerd wordt. De pan-Europese alliantie die zich nu heeft gevormd, vindt dat onbestaanbaar en zal in de komende maanden op vele fronten van zich laten horen. De alliantie vraag daarnaast aandacht voor voor een zogenaamde ‘UN Binding Treaty’ voor multinationals: een set afdwingbare regels waaraan multinationals zich dienen te houden bij het investeren in het buitenland. Daaraan wordt door vele organisaties uit veel verschillende landen al jaren gewerkt. 

ISDS schiet het doel voorbij

De ISDS-clausule is ooit in het leven geroepen als bescherming voor investeerders: op die manier zou het aantrekkelijker en minder risicovol zijn om in minder stabiele en arme landen te investeren. Intussen is al meerdere malen aangetoond dat ISDS niet helpt bij het aantrekken van investeringen, maar dat het wel steeds vaker gebruikt wordt door investeerders om wetgeving te verhinderen of terug te draaien. Als het land dat weigert, kan het enorme schadeclaims verwachten, die meestal ten koste gaan van overheidsbudget dat eigenlijk bedoeld was voor zaken als scholen, ziekenhuizen, riolering etc. Both ENDS zet de problemen met bilaterale investeringsverdragen en ISDS al jaren op de nationale en internationale agenda, samen met partnerorganisaties in landen die dit soort investeringsverdragen hebben lopen en waar de kans op een claim reëel aanwezig is.

Fossiele industrie gebruikt ISDS via brievenbusmaatschappijen in Nederland

Onlangs schreven we samen met Milieudefensie onder andere de publicatie ‘Bescherming voor Klimaatvervuilers', waarin we concluderen dat ISDS op grote schaal door gas-, olie- en kolenbedrijven wordt gebruikt wanneer een overheid de gas-, olie, of kolenwinning in haar land terug wil dringen. Om hoge claims te voorkomen, besluit zo’n overheid vaak om af te zien van dit soort besluiten. Dat vertraagt de wereldwijde energietransitie en de kosten lopen op. Nederland speelt daarin een grote rol: de vijf grootste olie- en gasbedrijven in de wereld hebben in Nederland minimaal 140 brievenbusfirma's waarmee ze aanspraak kunnen maken op investeringsbescherming. Veel claims lopen dan ook via ons land: Nederland is zelfs wereldwijd het tweede land wat betreft ISDS-zaken die gerelateerd zijn aan fossiele brandstoffen.

Steun de campagne!

Wij sluiten ons dan ook geheel aan bij de campagne. Deze start in Nederland in Den Haag, waar vandaag  tussen 12.00 - 13.00  voor het Vredespaleis op het Carnegieplein onze campagne 'Geen VIP-rechten voor multinationals: kies voor mens en milieu' van start gaat. Zie hier ook de flyer met meer informatie en de petitie om te ondertekenen.

Wij zullen ook in het verdere traject op verschillende manieren van ons laten horen! Wil je ook van je laten horen, steun dan de campagne. Op stopisds.org onder 'what can I do' staat hoe je dat kunt doen. 


Voor meer informatie

Lees meer over dit onderwerp