Both ENDS

En
Nl
Zoeken

ActionAid Nederland

actief in de volgende landen

Zuid Afrika, Kenia, Nederland

werkt met Both ENDS aan

Water en land

 

Binnen de Fair, Green and Global alliantie steunt ActionAid maatschappelijke organisaties in Afrika. Daarbij wordt er actief gelobbyd voor de verandering van het (handels en investerings-) beleid van de Nederlandse overheid en de EU. Ook werkt ActionAid aan de ontwikkeling van alternatieve modellen, verantwoordelijkheid van bedrijfsleven (land en mijnbouw), biobrandstoffen beleid en fiscaal beleid.

meerwaarde samenwerking

Both ENDS en ActionAid werken actief samen op het gebied van Nederlands beleid voor private sector ontwikkeling en financieel beleid. Beide organisaties zijn betrokken in het ontwikkelen van case studies en in directe beleidsbeïnvloeding activiteiten; de samenwerking versterkt deze activiteiten.

EXTRA

Partner in de Fair, Green and Global Alliantie

Externe links