Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 26 september 2013

Zadengigant Syngenta wordt waarnemer UNCCD

Syngenta, wereldwijde producent van zaden en landbouwpesticiden wordt waarnemer, of ‘observer’ binnen de UN Convention to Combat Desertification (UNCCD). Dat werd besloten tijdens de jaarvergadering die in september dit jaar in Windhoek, Namibië plaatsvond. Niet iedereen is blij met dit besluit. Op diplomatieke wijze werd er dan ook flink tegen gedemonstreerd. Both ENDS collega Nathalie van Haren was een van de stuwende krachten achter dit protest en had bovendien de rol van woordvoerder richting pers. Ze legt uit waar het precies om ging.


Voedselzekerheid?

“Syngenta en een handvol andere agribusiness-bedrijven hebben wereldwijd de pesticiden- en zaadhandel in handen. Deze bedrijven staan bij Both ENDS en vele partners nou niet bepaald bekend om hun bijdrage aan het tegengaan van landdegradatie, integendeel. Deze bedrijven verkopen hun gepatenteerde zaden met bijbehorende pesticiden aan boeren onder het mom van ‘bijdragen aan voedselzekerheid in droge gebieden’. Maar ze zorgen er juist voor dat biodiversiteit verloren gaat in deze kwetsbare ecosystemen en dat boeren onnodig afhankelijk van ze worden. Boeren in droge gebieden selecteren zelf al decennia lang zaad dat goed tegen droogte kan en hebben het zaad en de chemicaliën van bedrijven zoals Syngenta dus helemaal niet nodig. Voedselzekerheid wordt in deze gebieden eerder door politieke en sociaaleconomische factoren bepaald.”

 

 Zoeken naar duurzame oplossingen

“De UN Convention to Combat Desertification is het wereldwijde verdrag van de Verenigde Naties over de bestrijding van verwoestijning en droogte.Alle landen van de wereld hebben de conventie ondertekend, alleen Canada trok zich in 2012 terug. Both ENDS is lid van Drynet, een netwerk van lokale organisaties en gemeenschappen in droge gebieden die zoeken naar manieren om land op een duurzame manier te gebruiken. Ik was samen met mijn collega Sanderijn van Beek en andere leden van Drynet in Windhoek, vooral om een aantal onderwerpen onder de aandacht te brengen van de afgevaardigden van de UNCCD. We willen bijvoorbeeld dat mensen altijd centraal staan in het bestrijden van landdegradatie. Als een overheid duurzaam landgebruik wil stimuleren en daar beleid op wil maken, dan is het heel belangrijk dat de bewoners van het gebied meepraten en -beslissen. Zij weten het best wat wel en niet werkt en kunnen dus aangeven wat nodig is en wat nou juist niet.”

 

 Protest_kl

 

 

\
Onafhankelijk onderzoek?

“Syngenta wordt niet alleen waarnemer, maar ook financieel partner in het UNCCD fellowship programme dat onderzoek naar landdegradatie gaat ondersteunen. Op zich goed dat er geld voor komt, want tot nu toe was er door de partijen in de UNCCD vooral veel gepraat over dit onderzoeksprogramma, maar hadden de rijkere landen nog geen geld ingelegd. Het geld is dus meer dan welkom, maar de grote vraag is natuurlijk wel of er kritisch onderzoek wordt gedaan naar de gevolgen agribusiness-activiteiten op mens en natuur in droge gebieden, als Syngenta dit onderzoek gaat betalen. Hoe betrouwbaar is het dan nog? Daar komt bij dat Syngenta nu een mooi ‘UN beschermingslaagje’ heeft om zich vrij te pleiten van kritiek.”

 

Mediastunt

"Both ENDS en de andere Drynet-partners vinden het onbegrijpelijk en kwalijk dat Syngenta de waarnemersstatus heeft verkregen. Daarom hebben we een ‘mediastunt’ uitgevoerd, de eerste die ooit tijdens een UNCCD conferentie plaatsvond. Met deze actie willen we een duidelijk statement maken: deze gang van zaken draagt totaal niet bij aan een duurzaam bestaan voor de miljoenen mensen die wereldwijd die in droge gebieden wonen. We roepen de leden van de UNCCD dus op om bij dergelijke aanvragen eerst goed te kijken naar de impact van alle activiteiten van het bedrijf op lokale landgebruikers en het ecosysteem in droge gebieden. Een bedrijf zou wat ons betreft pas de status van waarnemer mogen krijgen als zijn activiteiten bijdragen aan de doelstelling van de conventie, namelijk bestrijding van verwoestijning en droogte. De activiteiten mogen die doelstelling natuurlijk al helemáál niet tegenwerken, ze mogen geen schade berokkenen aan mensen en hun omgeving in droge gebieden. Niet nu en niet in de toekomst.”

 

Voorkant Algemeine Zeitung_kl

 

Profiel van Syngenta

Harassment practises by Syngenta

Both ENDS-medewerker Nathalie van Haren over duurzaam landgebruik

Demonstratie tegen producent van genetisch gemanipuleerd voedsel

Blog Nathalie van Haren

 


 

Lees meer over dit onderwerp