Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 29 mei 2013

Slechte start Oost-Europabank in Arabische wereld

Maar liefst 40 miljoen dollar wil de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) toegezeggen aan een bedrijf uit Koeweit dat olieboringen gaat doen in Egypte. Huub Scheele van Both ENDS probeert samen met Egyptische NGOs de EBRD ervan te overtuigen het besluit uit te stellen, omdat het geld niet bijdraagt aan positieve veranderingen voor de Egyptische bevolking.

 

Wat is precies het probleem?

De Oost-Europabank heeft een lening van 40 miljoen dollar toegekend aan een project in Egypte. De EBRD werd in 1990 opgericht om na de val van de muur de overgang naar democratie en vrije markteconomieën in het voormalige Oostblok te bevorderen, en tegelijkertijd het milieu te verbeteren. Na de Arabische Lente heeft de EBRD van de G8 de opdracht gekregen om miljarden in projecten in de Arabische wereld te steken om zo deze landen te helpen bij de democratische transitie. Het bedrijf Kuwait Energy wil daarvoor 40 miljoen dollar gaan gebruiken voor olieboringen in Egypte.  Volgens de EBRD wordt het geld onder andere geïnvesteerd in het verminderen van affakkelen (het verbranden van schadelijke gassen die vrijkomen bij olieboringen) om zo bij te dragen aan een beter milieu.

 

“Als je de officiële documenten leest, zie je weinig terug van deze belofte. Er zijn geen concrete nieuwe afspraken die de vermindering van het affakkelen garanderen,” vertelt Huub. “Daarnaast is het ook de vraag of het geld van de EBRD van toegevoegde waarde is voor het project. Het project is al in december 2012 van start gegaan en het ontvangt ook al geld van andere instellingen, zoals de Wereldbank. Ik denk niet dat het EBRD geld nu nog iets toevoegt, al helemaal niet omdat het heel onduidelijk is hoe de milieudoelstellingen behaald gaan worden.” 

 

Wat kunnen we hier aan doen?

“De EBRD moet voorlopig geen geld uitlenen aan dit project. Woensdag wordt hierover besloten door het EBRD bestuur, dat bestaat uit bewindvoerders van de 64 EBRD lidstaten. Both ENDS heeft daarom samen met NGOs uit Egypte de EBRD gevraagd om uitstel van de beslissing. We vinden dat er beter naar dit project moet worden gekeken en verwachten dat dit leidt tot afstel,” zegt Huub. Both ENDS heeft ook brieven gestuurd naar Nederlandse bewindvoerder in Londen en het Ministerie van Financiën, in de hoop dat Nederland zich tijdens de EBRD vergadering uitspreekt voor uitstel van het besluit. Of het gaat lukken, durft Huub niet te zeggen: “Door de instructie van de G8 staat de EBRD onder druk om veel geld te investeren in de landen van de Arabische Lente. Ze moeten simpel gezegd ‘hun geld wegzetten. Maar op deze manier draagt het niet bij aan de democratische ontwikkeling van Egypte en een beter milieu.”   

 

 Wat is het alternatief?

“De EBRD zou het geld beter kunnen investeren in projecten die bijdragen aan werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling op de lange termijn.  In plaats van geld lenen aan bedrijven die geld verdienen door extra oliewinning zou de EBRD moeten investeren in projecten rondom hernieuwbare energiebronnen, bijvoorbeeld zonne-energie of kredieten voor kleine en middelgrote bedrijven. Op die manier wordt de werkgelegenheid vergroot, maar heb je veel meer garantie dat de projecten ook echt bijdragen aan een beter milieu. EBRD moet investeren in een duurzame toekomst, want daar hebben de mensen in Egypte echt iets aan.”

 

Lees hier het document dat Both ENDS samen met partners uit Europa en Egypte opstelde na de jaarvergadering van de EBRD die twee weken geleden in Istanbul plaatsvond.

 

 

Lees meer over dit onderwerp