Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 1 maart 2010

Politiek Café: Op hete kolen

Op 25 maart organiseert Both ENDS een Politiek Café, van 18 - 20 uur in het Nutshuis in Den Haag. Met een aantal interessante gasten gaan we deze avond in debat over Nederlandse energie en kolenwinning in ontwikkelingslanden. Dat kolenenergie slecht is voor het milieu is bij iedereen bekend. Maar dat de meeste Nederlandse steenkolen bij de winning in landen als Zuid-Afrika, Colombia en Indonesië grote schade aanricht aan mens en milieu is erg onbekend. Voor Both ENDS rede te meer om hierover met u in discussie te treden, u bent van harte uitgenodigd!


Steenkolen uit Zuid-Afrika
De Zuid-Afrikaanse NGO EMG onderzocht in 2009 de omgeving rondom de mijn 'Transvaal en Delagoa Bay' bij Witbank. De mijn is gesloten en de omgeving is verwoest achtergelaten. De steenkolen branden in ondergrondse gangen door en uit allerlei gaten in de grond komt giftige rook. De mensen die bij de mijn wonen lopen ernstige gezondheidsrisico's. Water met giftige zware metalen stroomt vanuit de mijn de rivier 'Brugspuit' in en veroorzaakt sterfte onder vissen en krokodillen in het nabijgelegen natuurreservaat Loskop Dam. Opruimen is duur. Het opruimen van gif en het herbeplanten van oude mijnen in Zuid-Afrika, gaat naar schatting 14 miljard dollar kosten. Maar wie gaat dat betalen? Tot nu toe worden de kosten voor onze steenkolen verhaald op de Zuid-Afrikaanse bevolking.


Werkelijke kosten van steenkolen
Om de werkelijke kosten van steenkolen als brandstof te kunnen berekenen moet naar de hele keten gekeken worden en niet alleen naar de gevolgen van verbranding, zoals CO2 uitstoot. Het hele proces vanaf de winning van de steenkolen tot en met het vervoer en de verbranding moet meegenomen worden in het kostenplaatje.

Both ENDS wil dat Nederlandse energiebedrijven verplicht gaan rapporteren over de lokale gevolgen van kolenwinning. Het is nodig dat de hele productieketen financieel transparant wordt.

 

De energiesector heeft initiatieven ontwikkeld om het gebruik van steenkolen schoner te maken. Maar wat te doen aan de problemen in Zuid-Afrika, Colombia en Indonesië? Wat is de verantwoordelijkheid van de afnemers van steenkolen voor de effecten die bij de kolenwinning optreden? Welke rol kan de Nederlandse overheid hierbij spelen?


Panel

  • Matthews Hlabane, The Green Revolutionary Council, Witbank, Zuid-Afrika;
  • Janine de Vries, Cordaid-Publish What You Pay Coalition, Nederland;
  • Marga Edens, Manager Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Essent, Nederland;
  • Roger Moody, Mines and Communities, Verenigd Koninkrijk;
  • Marco Witschge, Voorzitter Werkgroep Energietransitie D66, Nederland.

Dus praat drink en denk mee in ons Politiek Cafe, aansluitend is er een borrel.

 

Voor meer informatie bekijk de uitnodiging voor het Politiek Café: Op hete kolen. Of neem contact op met Tim Senden.

Lees meer over dit onderwerp