Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 11 oktober 2011

Pitstop Zweedse activisten op weg naar Brussel

Met een busje reizen ze vanuit Zweden naar Brussel om aandacht te vragen voor de negatieve gevolgen van Europese Partnerschap Akkoorden (EPA's) tussen de EU en de ACP-landen voor lokale gemeenschappen in Afrika. Voor NGO 'Afrikagrupperna' uit Stockholm een goede afsluiting van de campagne die zij de afgelopen maanden in Zweden hebben gevoerd.

 

Onderweg maakten de negen actievoerders een tussenstop bij Both ENDS, omdat wij hun zorgen delen. Gelijkwaardig partnerschap tussen de EU en de ACP-landen - voornamelijk arme landen uit Afrika, de Caraiben en de Stille Oceaan, is een illusie, alleen al vanwege de enorme verschillen in ontwikkeling, vindt Afrikagrupperna. Burghard Ilge van Both ENDS beaamt dit. Bovendien is de deadline voor ondertekening recentlijk vastgesteld voor over twee jaar. Veel te vroeg, meent Ilge. 'De gevolgen van EPA's op mens en milieu op lokaal niveau zijn verre van voldoende onderzocht. Afrikaanse landen worden onder druk gezet om zich te schikken.'

 

De scheve verhoudingen tussen de EU en de ACP-landen en de felle concurrentie die zal ontstaan als de overeenkomst zoals deze nu voorligt een feit wordt, staat gebalanceerde economische ontwikkeling - met inachtneming van sociale en milieuaspecten - en toegang van burgers tot natuurlijke hulpbronnen in de weg. Om Europarlementariërs hiervan bewust te maken, bood Afrikagrupperna Zweedse volksvertegenwoordigers in Brussel de bijna 4000 handtekeningen aan die zij thuis verzamelden. Ook namen zij deel aan discussiegroepen, georganiseerd door NGO's als CONCORD.

 

De groep hoopt hun bezwaren met deze actie op de agenda te krijgen. 'Die EPA's komen er, dat is een realiteit', zegt Janne Nordstedt, voorzitter van de groep, 'maar we moeten zorgen dat de EU zoveel mogelijk rekening houdt met kwetsbare groepen en hun leefomgeving.'

Lees meer over dit onderwerp