Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 29 mei 2015

PERSBERICHT TTIP: Handelscommissie EU kiest kant bedrijfslobby en laat mens en milieu in de steek

BRUSSEL/AMSTERDAM, 28 mei 2015 - De handelscommissie van het Europees Parlement heeft vandaag een resolutie aangenomen die steun uitspreekt voor TTIP - het handelsverdrag tussen de EU en de VS waarover op dit moment onderhandeld wordt. SOMO, TNI, Both ENDS en Milieudefensie zijn verbaasd en verbolgen over deze ommezwaai van de commissie en noemen de stemming slecht voor de democratie en een klap in het gezicht van de Europese publieke opinie[1] : het Europese burgerinitiatief tegen de handelsovereenkomst is inmiddels bijna twee miljoen keer ondertekend, met in Nederland meer dan 60.000 handtekeningen.

Pietje Vervest van het Transnational Institute (TNI): “Miljoenen mensen in heel Europa hebben nee gezegd tegen TTIP. Desondanks kiest het Europees Parlement de kant van de lobbyisten uit het bedrijfsleven, in plaats van die van haar eigen kiezers.” Lobbyclub BusinessEurope reageerde direct positief op de stemming.

De Europarlementariërs spraken ook hun steun uit voor het controversiële voorstel van de Europese Commissie voor een Investor-State Dispute Settlement (ISDS) systeem, waarbij buitenlandse bedrijven speciale privileges wordt verleend. Zij kunnen de overheid aanklagen als wetten en regels in hun ogen leiden tot minder winst.

De tekst van de voorzitter van het comité, Bernd Lange, markeert een belangrijk keerpunt, waarin de handelscommissie het felbekritiseerde arbitragesysteem ISDS niet langer verwerpt, maar in plaats hiervan haar steun uitspreekt voor de nieuwe voorstellen die het arbitragesysteem toch in het verdrag houden. Lange werd door andere Europarlementariërs publiekelijk bekritiseerd voor de procedure waarin hij zijn steun voor ISDS heeft opgedrongen.

Geert Ritsema van Milieudefensie: "Dat de handelscommissie dit monsterverdrag - en met name ISDS - nu toch heeft omarmd is democratisch gezien onbegrijpelijk. De parlementariërs geven daarmee alle zeggenschap uit handen aan het internationale bedrijfsleven. In elk verdrag waar we ISDS tot nu toe in werking hebben gezien is vastgesteld dat nationale en lokale overheden ermee worden gechanteerd om wetten die het milieu, onze gezondheid of burgerrechten beschermen af te zwakken of in te trekken."
 
Recentelijk is veel gepubliceerd over ISDS-zaken[2] waarin bedrijven staten onder andere hebben aangeklaagd voor wetten die ontworpen zijn om de volksgezondheid en het milieu te beschermen.

Het volledige Europees Parlement zal tijdens de volgende plenaire vergadering in Straatsburg in de week van 8 juni stemmen over de resolutie. De vier organisaties roepen de Europarlementariërs op om de ontwerpresolutie dan alsnog te verwerpen om zo burgerrechten en het milieu te beschermen.

 

[1] In januari 2014 is ISDS uit de TTIP-onderhandelingen opgeschort. De Europese Commissie organiseerde later dat jaar een publieke consultatie waarin de Europese bevolking werd gevraagd naar haar menig over ISDS in TTIP, die 150,000 reacties opleverde, een record. Van de respondenten sprak 97% zich uit tegen ISDS in TTIP.

 

[2] Gezamenlijke publicatie over ISDS in handelsverdagen van de vier bovengenoemde organisaties.

 

Lees meer over dit onderwerp