Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 25 maart 2013

Omwonenden bundelen krachten bij uitbreiding haven Suape

Afgelopen week was Wiert Wiertsema van Both ENDS in Brazilië om daar de lancering van Forum SUAPE bij te wonen. Tijdens deze tweede fact finding missie sprak Wiert met Forum SUAPE en verschillende lokale bewoners van het gebied over de sociale en ecologische gevolgen van de baggerwerkzaamheden die worden uitgevoerd in de haven van Suape door een Nederlands bedrijf.


Samen sterk

Samen met een Braziliaanse expert was Both ENDS uitgenodigd voor de lancering en eerste openbare bijeenkomst van Forum SUAPE op het gemeentehuis van Cabo de Santo Agostinho. Forum SUAPE is een samenwerkingsverband dat is opgezet door verschillende lokale maatschappelijke organisaties om beter te kunnen samenwerken en om een permanent discussieplatform te kunnen bieden voor het Suape project. “Het balletje is gaan rollen”, zegt Wiert. “Het is mooi om te zien hoe de lokale krachten worden gebundeld in Forum SUAPE. Bij Both ENDS zien we deze tweede fact finding missie als een mogelijkheid om onze banden met de verschillende organisaties verder aan te halen om zo een samenwerkingprogramma op te kunnen zetten voor het versterken van de sociale en ecologische verduurzamingsagenda.”

 

Havenuitbreiding met ernstige sociale en milieugevolgen

Waar het allemaal om draait in Suape zijn de sociale en milieueffecten van de uitbreiding en verdieping van de haven in de haven van Suape, een van de belangrijkste internationale havens van Noordoost-Brazilië, zo’n 40 kilometer van Recife. Baggerwerkzaamheden uitgevoerd door het Nederlandse van Oord zijn een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Sinds de jaren ‘90 is er veel geïnvesteerd in de haven en is het Nederlandse bedrijf Van Oord gevraagd om een buitenkanaal te realiseren tussen de haven en de open zee. Van Oord heeft voor het project een exportkredietverzekering afgesloten bij Atradius DSB, de kredietverzekeraar van de Nederlandse overheid. Dit betekent dat Atradius en van Van Oord zich zouden moet houden aan de regels opgesteld door de OESO. Atradius heeft zelf ook een set criteria voor het toekennen van exportkredietverzekering. Het lijkt er sterk op dat die criteria niet gevolgd zijn. De havenuitbreiding in Suape heeft ingrijpende gevolgen voor de leefomgeving van de lokale bevolking, maar daar lijkt geen rekening mee te worden gehouden.

 

Stem aan de bevolking

“De oprichting van Forum SUAPE is daarom heel belangrijk voor het geven van een stem aan de lokale bevolking die in het dagelijks leven tegen de gevolgen van de baggerprojecten aanloopt ,” zegt Wiert. Milieugroepen, geografen, vakbonden, vissers, milieugroepen, vrouwenbewegingen en bewegingen voor land- en daklozen hebben zich aangesloten bij Forum SUAPE. Zij zullen zich de komende tijd inzetten voor de sociale en ecologische rechtvaardigheid in Suape en zullen meedenken over alternatieven voor duurzame ontwikkeling van het gebied.

 

Voor beeldmateriaal en interviews met lokale bewoners van het gebied rond de haven, zie de video die werd geproduceerd in opdracht van Both ENDS. (Beschikbaar op 'Forum Suape': Portugees gesproken, Engels ondertiteld)

 

Forum SUAPE (Portugees):

www.forumsuape.ning.com

 

Both ENDS rapport Suape:

http://www.bothends.org/nl/Publicaties/document/90/Rapport-Suape-

 

Lees meer over dit onderwerp