Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 12 december 2013

Oegandese NGO krijgt prestigieuze Human Rights Award

Wij feliciteren onze collega’s van the National Association of Professional Environmentalists (NAPE) uit Uganda! Op 10 december jl. , de Internationale dag van de Mensenrechten,  kregen zij eindelijk erkenning voor hun harde, moeizame strijd:  NAPE werd toen door de Ugandese Human Rights Commission (UHRC), in samenwerking met de UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), onderscheiden met de prestigieuze Human Rights Award. Voor Frank Muramuzi, de directeur van NAPE, is de prijs een eerbetoon voor het harde werk aan het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de rechten van gemeenschappen die de dupe zijn van grootschalige ontwikkelingsprocessen in het land.

 

Strijd tegen de machthebbers

Sinds de oprichting in 1997 heeft NAPE zich gericht op dammen en energie, klimaatverandering, waterbeheer, mijnbouw en op infrastructurele ontwikkelingsprojecten.  De organisatie heeft zich altijd verzet tegen de landroof van machtige en corrupte bedrijven. NAPE heeft meerdere malen directe kritiek geuit op de overheid en grote bedrijven die natuurlijke hulpbronnen zonder oog voor duurzaamheid omvormen tot plantages en industriële gebieden. Onlangs nog heeft NAPE de ‘Rose Bud Flower Company’ voor de rechter gesleept omdat de activiteiten van het bedrijf in de Lutembe wetlands funest zijn voor de gezondheid van Lake Victoria.

 

Persoonlijke opoffering

In dit licht bezien kwam de prijs vrij onverwachts. Zoals Betty Obbo van NAPE zegt: “We weten allemaal dat vrijheid en waardigheid geen privileges zijn: ze horen bij de rechten die ieder mens bij geboorte verwerft. Het is ook belangrijk om te beseffen dat rechtvaardigheid en eerlijkheid idealen zijn; de hoekstenen van een beschaafde samenleving. Ironisch genoeg heeft vandaag de dag niet iedereen recht op deze zaken: er moet voor worden gevochten door moedige mannen en vrouwen. Mensenrechten moeten door iedereen gerespecteerd worden, nu en in de toekomst. Maar op grote schaal kunnen we dat alleen maar bereiken door de enorme toewijding en soms zelfs persoonlijke opoffering van individuen.

 

Wij zullen doorgaan, wat er ook gebeurt

“Aan de andere kant”, gaat Betty verder, “moet een democratische natie laten zien dat ze achter haar idealen staat. Een overheid moet de rechten van haar burgers eerbiedigen en zorgen dat burgers gebruik kunnen maken van deze rechten. Wij blijven vechten voor lokale gemeenschappen en hun natuurlijke leefomgeving, die vaak slachtoffer zijn van slecht overheidsbeleid en intimidatie van bedrijven. Zelfs toen NAPE door de machthebbers ‘economische saboteurs’ en anders werd genoemd, waren we ervan overtuigd dat er mannen en vrouwen in ons land zijn die weten dat we alleen maar goede intenties hebben. Daarom willen we de Uganda Human Rights Commission (UHRC), samen met de UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) en hun belangrijkste partners bedanken voor de erkenning van ons jarenlange werk.” Both ENDS heeft vanaf het begin samengewerkt met NAPE en zal de moeilijke strijd die zij voeren daar waar mogelijk blijven ondersteunen.

 

 

 

 

Lees meer over dit onderwerp