Both ENDS

Zoeken
En
Nl
Nieuws / 28 augustus 2012

MVO Meter geeft inzicht in MVO-plannen politieke partijen

Het MVO Platform vergeleek de visie van de tien grootste politieke partijen op beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Gekeken is naar thema’s als ketenverantwoordelijkheid, transparantie en aansprakelijkheid van bedrijven.

GroenLinks komt in de vergelijking als beste uit de bus. De partij behaalde 23 van de maximaal 24 te vergeven punten. De tweede en derde plek worden ingenomen door de ChristenUnie (21 punten) en de Partij van de Arbeid (20 punten). De VVD en PVV wisten geen punten te behalen.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen iets van bedrijven. Ook de overheid heeft hierin een taak. Het MVO Platform ziet de overheid als wet- en regelgever, marktpartij en voorbeeldconsument, en als facilitator van MVO. De Nederlandse regering heeft de afgelopen jaren sterk de nadruk gelegd op het vrijwillige karakter van MVO en op de rol van facilitator. Dit werkt tot op zekere hoogte, vooral bij bedrijven die al gemotiveerd zijn en de meerwaarde van MVO inzien. Het MVO Platform vindt dat de overheid verder moet gaan en veel duidelijker moet aangeven wat minimaal van bedrijven mag worden verwacht als het gaat om het respecteren van milieu, arbeids- en mensenrechten in binnen- en buitenland en dit te bekrachtigen in beleid en wetgeving. Zo nodig moeten bedrijven ook aansprakelijk worden gesteld voor betrokkenheid bij misstanden.

 

De MVO Meter maakt in één oogopslag duidelijk hoe de politieke partijen de rol van de overheid zien bij MVO. Hechten ze er belang aan? Willen ze het beleid verder versterken? Verbinden ze consequenties aan maatschappelijk onverantwoord gedrag?

Lees meer over dit onderwerp