Both ENDS

En
Nl
Zoeken
Nieuws / 14 maart 2016

Lancering nieuw boek 'Rethinking Bilateral Investment Treaties'

In 1959 ondertekenden Duitsland en Pakistan het eerste bilaterale investeringsverdrag in de wereld, niet wetende dat ze hiermee een nieuw tijdperk markeerden en dat vele landen hun voorbeeld zouden volgen. Momenteel bestaan er al ongeveer 3000 bilaterale investeringsverdragen (BIT's) en andere internationale investerings-overeenkomsten. Hoewel deze verdragen zowel voor de investeerder als voor het 'gastland' profijtelijk moesten zijn - voor de één zou het winst en voor de ander economische groei, werkgelegenheid en ontwikkeling opleveren - blijken ze in de praktijk voor veel gastlanden vooral grote negatieve gevolgen te hebben. 

 

In een nieuw boek dat is samengesteld door Both ENDS, Madhyam en SOMO, komen experts uit alle delen van de wereld aan het woord over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot dit soort handels - en investeringsverdragen. 


Rethinking BITs

Enorme schadeclaims

“Bijna alle investeringsverdragen kennen een zogenaamd Investor to St

In de afgelopen jaren is het bewustzijn over de gevolgen van internationale investeringsverdragen aanzienlijk gegroeid; de roep om maatregelen terug te draaien wordt steeds sterker. Verschillende ontwikkelingslanden hebben hun BIT’s al beëindigd of zijn daarmee bezig. Maar ook in Europa en de VS is er een groeiende oppositie tegen – nieuwe- trans-Atlantische handels- en investeringsovereenkomsten en ISDS”, zegt Burghard Ilge van Both ENDS. ate Dispute Settlement mechanism (ISDS), waarmee investeerders hun gastlanden kunnen aanklagen als beleidsveranderingen hun winsten bedreigen”, zegt Kavaljit Singh, directeur van Madhyam en een van de samenstellers van het boek. “Veel landen hebben al met claims te maken gehad tijdens of na het invoeren van wetten of regelgeving, waarmee zij financiële stabiliteit wilden bevorderen of volksgezondheid of het milieu wilden beschermen.

 

Uniek boek

Het boek bevat 19 analyses, waarin de problematiek vanuit zeer verschillende perspectieven wordt belicht. Vooraanstaande juristen, economen, overheidsfunctionarissen medewerkers van denktanks en van ngo’s, hebben allen hun bijdrage geleverd. Het is voor het eerst dat auteurs met zulke verschillende achtergronden in één publicatie over dit onderwerp verzameld zijn. Het boek behandelt een breed scala aan onderwerpen – van de huidige trends in investor-state arbitrage, tot de bredere gevolgen van investeringsverdragen op soevereine schuldsanering, mijnbouw, en intellectuele eigendoms- en mensenrechten.

 

Constructief publiek debat

"Het boek vult een belangrijke leemte in ons begrip van bilaterale investeringsverdragen en het regime waar zij zich de afgelopen decennia tot hebben ontwikkeld. Ik hoop dat deze publicatie leidt tot een constructief publiek debat over de aard en de kwaliteit van de grensoverschrijdende investeringen”, zegt E.A.S. Sarma, voormalig secretaris-generaal van het Indiase ministerie van Economische en Financiële Zaken. 

 

Het volledige persbericht van 16 maart 2016

Rethinking Bilateral Investment Treaties (pdf)

Rethinking Bilateral Investment Treaties (e-pub, kindle and mobi)

 

 

 

Lees meer over dit onderwerp